Stillesitting er et alvorlig folkehelseproblem - også i Norge. Det er godt dokumentert at det å sitte mye i ro øker risikoen for tidlig død, samt sykdommer som hjerte- og karsykdommer og diabetes type 2.

En ny studie publisert i BMC Medicine viser imidlertid at stillesitting ikke er så helseskadelig for de som samtidig er i god fysisk form, skriver TIME.

Forskerne, ledet av Carlos Celis-Morales ved Universitetet i Glasgow, har analysert data fra nesten 400.000 middelaldrende mennesker i Storbritannia. De har sett på sammenhengen mellom fysisk form og hvor mye tid de tilbrakte foran en PC- eller TV-skjerm. For å vurdere fysisk form har de målt grepsstyrke, som ifølge Morales er en effektiv måte å kartlegge fysisk form på.

LES OGSÅ: Lange arbeidsdager øker risiko for hjerneslag

Da deltakerne i studien ble fulgt opp etter fem år, var konklusjonen som følger: For hver andre time tilbragt foran skjermen, hadde de med lav grepsstyrke dobbelt så høy risiko for død sammenlignet med de med høy grepsstyrke.

- Den overordnede meldingen her er at det ikke spiller noen rolle om du ser mye på TV hvis du er sterk, i god form og fysisk aktiv. Hvis du beveger deg mye og er aktiv, vil ikke stillesitting ha samme effekt på helsa de som hvis du er inaktiv, sier Morales.

Minst en time

Men hvor mye aktivitet kreves for å eliminere helsesrisikoen tilknyttet stillesitting?

Det har Ulf Ekelund, professor ved Norges Idrettshøgskole, svaret på. Han ledet en stor internasjonal studie som ble publisert i The Lancet i 2016, hvor forskerne så på data fra over en million menn og kvinner.

- De som var mest fysisk aktive blant disse utgjorde rundt 25 prosent av totalen. De var fysisk aktive i mellom 60 til 75 minutter daglig, og i henhold til våre funn eliminerer det risikoen ved for mye stillesitting fullstendig, sier Ekelund til Nettavisen.

LES OGSÅ: Blir du aggressiv av vodka eller trist av rødvin? Bare tull, sier psykolog

De mest aktive hadde altså ingen økt risiko for tidlig død, selv om de satt stille i mer enn åtte timer hver dag.

- Når vi sier 60-75 minutter fysisk aktivitet, mener vi moderat aktivitet. For eksempel gange i et tempo som tilsvarer fem kilometer i timen eller sykling i en fart på 15-16 kilometer i timen. Man trenger altså ikke å gå på et treningssenter og trene hardt, sier Ekelund.

Gjelder ikke TV-titting

Men at økt fysisk aktivitet gir økt helsegevinst, er velkjent. Dette var imidlertid første gang forskerne kunne konkludere med at en viss mengde aktivitet fullstendig eliminerer helserisikoen ved stillesitting.

- Det vi gjorde var å vurdere fysisk aktivitet opp mot stillesitting. Fordi vi hadde data fra mer enn en million mennesker, delte vi dem inn i 16 grupper. Det var fire grupper for stillesitting, fra 0-4 timer, 4-6 timer, 6-8 timer og mer enn 8 timer, samt fire ulike grupper for fysisk aktivitet. Så vurderte vi den gruppen som var mest fysisk aktiv og satt minst stille, opp mot de som var mest fysisk aktive og satt mer stille. Vi fant da ingen økt risiko for de gruppene med høyere stillesitting, forklarer Ekelund.


LES OGSÅ: Ny forskning: Dette øker risikoen for at barnet ditt får ADHD

Blant de 25 prosentene som var aller minst fysisk aktive, var resultatet stikk motsatt.

- De rundt 350.000 menneskene som var fysisk aktive i mindre enn fem minutter hver dag hadde en kraftig økt risiko for dødelighet, samt dødelighet i hjertesykdommer og kreft.

Det var imidlertid ikke mulig å eliminere helserisikoen tilknyttet stillesitting foran TV-en, forteller Ekelund.

- Når det gjelder TV-tid så var fysisk aktivitet med på å begrense helserisikoen, men den ble ikke eliminert. Dette er trolig fordi det finnes så mange andre faktorer tilknyttet høy TV-tid, som matinntak og ulike sosioøkonomiske faktorer.

En av tre nordmenn

Helsedirektoratets anbefaling når det gjelder fysisk aktivitet ligger på 150 minutter moderat aktivitet per uke, altså rett over 20 minutter daglig, eller 75 minutter med høy intensitet.

For å oppnå ytterligere helsegevinster bør voksne og eldre ha 300 minutter med moderat fysisk aktivitet i uken, eller inntil 150 minutter med høy intensitet.

- Følger man Helsedirektoratets anbefaling vil risikoen for helseproblemer tilknyttet stillesitting gå ned, men ikke elimineres, sier Ekelund.

Ifølge Helsedirektoratet er det samlet sett kun 32 prosent av voksne nordmenn som oppfyller dette kravet.

- Når det samtidig er mange nordmenn som er tvunget til å sitte mye i ro i jobben sin, er det grunn til bekymring. Men det positive er jo at det er mulig å eliminere denne helserisikoen ved å bevege seg i litt over en time per dag, avslutter Ekelund.