Utsiktene og risikobildet tilsier en gradvis oppgang i styringsrenten, slår Norges Bank fast i en pressemelding torsdag.

– Veksten internasjonalt er litt svakere enn anslått, og det er fortsatt betydelig usikkerhet om utviklingen fremover, skriver sentralbanken.

– Her hjemme ser den økonomiske veksten og arbeidsmarkedet ut til å utvikle seg om lag som anslått, mens prisveksten har vært litt høyere enn ventet, heter det.

Sentralbanksjef Øystein Olsen slår fast at ny informasjon, samlet sett, betyr at renteutsiktene for den nærmeste tiden er lite endret siden forrige pengepolitiske rapport, som kom i desember.

På vei oppover

Renten ble satt opp fra rekordlave 0,5 til 0,75 prosent i september i fjor. Årsaken til at renten er på vei oppover, er god vekst i norsk økonomi, en utvikling analytikerne ser for seg fortsetter også i 2019.

Norges Bank varslet i desember en ny renteøkning i mars. I tillegg ligger det an til nok et rentehopp mot slutten av året.

– Uendret rente fra Norges Bank. Det var som ventet. Vi anslår fortsatt at neste renteheving kommer i mars 2019, skriver DNB Markets på Twitter.

– Norges Bank signaliserer fortsatt renteøkning i mars, trass global avmatning og usikkerhet. Årsaken er fortsatt sterk vekst og noe høyere inflasjon i Norge, skriver sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank Norge. Avmatning betyr økonomisk nedgang.

Stopp i 2020?

Hva som skjer videre fremover, er imidlertid mer uklart.

Norges Bank signaliserte i desember i fjor totalt fem renteøkninger de neste tre årene. Men DNB Markets ser for seg en annen utvikling i sin rapport Økonomiske utsikter, som ble presentert torsdag.

– Med våre anslag virker det rimelig å forvente en økning også i 2020, før utsiktene ute fjerner forventningene til videre renteoppgang. Med tilbakeslag i 2021 vil styringsrenten på ny bli satt ned, skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal hos DNB Markets.

Meglerhuset ser nemlig for seg at dagens økonomiske oppgangskonjunktur vil ta slutt i 2021, og at en nedgangsperiode som starter i USA, også vil ramme norsk økonomi.