Den første gangen lederjobben ble diskutert var i en privat middag 3. januar 2021 hjemme hos Knut Brundtland, hvor Stoltenberg deltok sammen med oljefondssjef Nicolai Tangen, samt en del familiemedlemmer, skriver avisa.

Via sin rådgiver Sissel Kruse Larsen bekrefter Jens Stoltenberg i en SMS til Aftenposten at stillingen som sjef i Norges Bank ble nevnt på middagen.

Han opplyser også at han i september 2021 på et fly på vei til FNs hovedforsamling i New York møtte Tangen. «Da hadde de to en samtale, hvor stillingen som sentralbanksjef var ett av temaene», heter det i SMS-en.

Stoltenberg opplyser videre at han også har diskutert jobben med sentralbanksjef Øystein Olsen.

Tangen husker flyprat

Oljefondssjef Nicolai Tangen bekrefter til Aftenposten at han snakket om jobben som sentralbanksjef da han møtte Stoltenberg på flyet fra København til New York 20. september i fjor. Han kan derimot ikke huske at stillingen var tema på middagen i januar.

– Det kan ikke jeg erindre. Dette var jo før Øystein varslet sin avgang, så det må jo i tilfelle ha vært mer generelt om hva jobben går ut på, sier Tangen.

Knut Brundtland er sønn av tidligere statsminister og Ap-leder Gro Harlem Brundtland. Han er nær venn av både Stoltenberg og Jonas Gahr Støre, som han har kjent siden ungdomsårene. Brundtland har ikke villet kommentere saken, skriver Aftenposten.

Flere partier skeptiske

Sentralbanksjef Øystein Olsen varslet i august i fjor at han ville gå av i februar 2022. Stillingen ble utlyst i begynnelsen av november. 14. desember bekreftet Stoltenberg at han hadde søkt stillingen.

Den eneste reelle motkandidaten er visesentralbanksjef Ida Wolden Bache. Flere partier på Stortinget har uttrykt skepsis til at Stoltenberg skal ta over som sjef for Norges Bank, på grunn av hans nære forbindelser både til statsministeren og til Arbeiderpartiet.

Ifølge DN vil ny sentralbanksjef trolig bli utnevnt i statsråd fredag 14. januar.