Gå til sidens hovedinnhold

Stopp for norske bommer

Norge kan bli tvunget til å stanse innkrevingen av bompenger på en rekke veistrekninger.

ESA har vurdert to norske bomprosjekter, og konkluderer med at begge er i strid med EØS-reglene.

Samferdselsdepartementet mottok tidligere i sommer et brev fra ESA, der kontrollorganet konkluderte med at den forlengede bompengeinnkrevingen på Rennesøy i Rogaland var i strid med EØS-direktiv 1999/62/EC. Nå har departementet mottatt et tilsvarende brev, der konklusjonen er at også innkrevingen av bompenger på ferjestrekningen Lavik-Oppedal i Sogn og

Fjordane er lovstridig.

Flere enn brukerne betaler
- ESA mener problemet med innkrevingen er at en krever betalt fra flere enn de som bruker veistrekningen. Konsekvensen vil kunne bli at norske myndigheter må legge om veifinansieringen og la mer av kostnadene gå over statsbudsjettet, sier professor i Europarett ved Universitetet i Oslo, Ola Mestad, til TV 2 Nyhetene.

En ferjebillett på strekningen Lavik-Oppedal koster for en personbil 87 kroner. Av dette er 22 kroner bompenger som er med på å finansiere en tunnel 20 kilometer øst for Lavik. Ifølge Samferdselsdepartementet kjører 95 prosent av alle som tar ferja gjennom tunnelen. ESA mener likevel det blir feil å la 100 prosent av bilistene betale.

I dag er det 30 fergestrekninger der bompenger er en del av ferjebilletten og totalt 43 bomprosjekter i Norge. På mange av disse strekningene er det ingen direkte sammenheng mellom kostnadene og nytten for den enkelte bilist.

På strekningen Mortavika-Arsvåg på E39 i Rogaland er 47 kroner av fergebilletten bompenger. Bompengene skal ikke brukes på E39, men finansiere det planlagte T-sambandet som skal knytte Karmøy til E39 og E134.

Rettssak?
Norske myndigheter har frist til 15 september med å komme med ytterligere informasjon. ESA varsler samtidig at sakene etter det vil kunne bli brakt inn for retten.

I tillegg til de to sakene der ESA nå har kommet med sin foreløpige konklusjon, har kontrollorganet også strekningene RV4 Reinsvoll-Gjøvik og RV9 i Setesdal.

Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/62/EC omhandler i utgangspunktet kjøretøy på over 12 tonn. Teoretisk kan norske myndigheter la tungtransport slippe å betale bompenger, og samtidig fortsette å kreve bompenger fra alle andre kjøretøy. Det er imidlertid lite trolig at myndighetene vil kunne få aksept for å la tunge kjøretøy kjøre gratis og la privatbilister betale regningen.

Samferdselsdepartementet opplyser overfor TV 2 Nyhetene at de vil svare ESA innen 15. september og at de inn til da ikke ønsker å kommentere saken.

Reklame

Her får du oversikt over alle salgene