Det er klimaetaten i Oslo kommune som har avdekket feilen i COWIs 2017-rapport «Virkninger av revidert avtale Oslopakke 3».

Nettavisen omtalte rapporten onsdag. Den har beregnet en total trafikknedgang i Oslo til 11 prosent når de nye bomringene blir aktive i mars 2019. Da vil også prisen på å bilpendle tur/retur Oslo bli betydelig høyere.

Les egen sak: I dag er det gratis. I 2019 koster det 51 kroner
Les Gunnar Stavrums blogg: Bompenger rydder unna køen for rike bilister

Den samme rapporten har beregnet at trafikkreduksjonen vil føre til en Co2-reduksjon på 16 prosent i 2020.

- I forberedelsene av klimabudsjettet for Oslo for 2019, har Oslo kommune gjennom arbeid med eksterne konsulenter kommet frem til at en regnefeil innebærer at reduksjonen i 2020 mest sannsynlig er i størrelsesorden 8 prosent, skriver sekretariatsleder Terje Rognlien i Oslopakke 3 i en e-post som Nettavisen har fått tilgang til.

Innkalt til møte

- O3-sekretariatet finner dette sterkt beklagelig, og har bedt om et møte med COWI (med underkonsulenter) der det må gis detaljerte redegjørelser for feilen, årsaker og konsekvenser for klimagassberegningene, står det i e-posten.

Rognlien sier til Nettavisen at dette møtet vil finne sted i neste uke (uke 36). Han presiserer at regnefeilen bare har innvirkning på Co2-utslippet og ikke de andre beregningene i rapporten står seg, selv om det også er knyttet mye usikkerhet til om disse beregningene slår til.

- Vi har sett en trafikknedgang på fem, seks prosent etter innføring av miljø og tidsdiferensierte takster i bomstasjonene, så jeg tror ikke at en trafikknedgang på 11 prosent er usannsynlig, sier han.

Kan resulterer i flere virkemidler

Regnefeilen kan tyde på at en 11 prosent trafikknedgang ikke er nok. Oslo kommune har som mål å redusere Co2-utslippene med 50 prosent innen 2030. Når de nye beregningene viser at den estimerte reduksjonen i biltrafikken ikke vil gi 16 prosent Co2-reduksjon, men bare 8 prosent, så kan det bety at kommunen må stramme inn enda mer på biltrafikken.

- Når vi får fakta på bordet så må vi se om det får andre konsekvenser i forhold til virkemiddelbruk. Dette tempoet vil føre til at vi ikke klarer klimagassmålet til Oslo kommune, konstaterer Rognlien.

Regnefeilen ligger i at kjøring med tunge kjøretøy er telt to ganger. De er både tatt med i tellingen av lette kjøretøy samt i en egen gruppe for tunge kjøretøy.

- Det er beklagelig at vi ikke har fått vite dette direkte fra de som har jobbet for oss. Vi må nå ha et møte for å rette opp dette, sier Rognlien.

- Vi er blitt orientert om forholdene og skal nå sammen med våre underkonsulenter gå gjennom saken, sier kommunikasjonsdirektør May Kristin Haugen i COWI til Nettavisen.