Han oppsummerte fredag debatten på Ap-landsmøtet, hvor mange har engasjert seg for å gjøre noe med situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere i Norge.

– Mitt råd, gode landsmøte, er at vi skal være en kraftfull opposisjon og minne om at dette skal praktiseres i tråd med våre internasjonale forpliktelser og de verdier Norge står for, sa Støre.

LES OGSÅ: Støre: – Regjeringens politikk virker ikke

– Jeg mener samtidig at vi ikke skal gå inn og endre lover og regelverk nå som sender signaler om at den norske politikken er i endring. For det bør den nemlig ikke være, understreket han.

– Den beste praktiseringen av dette regelverket, som er humant, forutsigbart og bærekraftig, skjer etter september når det kommer en ny regjering.

Ved Ap-landsmøtet i 2015 tok Støre fra talerstolen til orde for at Norge burde ta imot 10.000 syriske flyktninger, 5.000 i 2015 og det samme antallet året etter.

Støre ble i ettertid sterkt kritisert av Høyre/Frp-regjeringen for å ha sendt et uheldig signal om liberalisering av norsk asyl- og innvandringspolitikk.