Store forskjeller i Oslo-skolene

Foto: Erlend Aas / SCANPIX

De nasjonale prøvene viser at Oslo-elevene er landets beste til å lese og regne. Likevel er det store forskjeller. - Det var aldri meningen å rangere resultatene, sier skolebyråden. Sjekk hvordan din skole ligger an her.

20.01.05 15:08

Som TV 2 Nettavisen skrev tirsdag, er Oslo helt på topp på fylkesplan når det gjelder lese- og regneferdigheter. Det viser resultatene fra de nasjonale prøvene som er offentliggjort.

I 4. klasse scorer Oslo-elevene i snitt 56 poeng i lesing, mens poengsummen er 52 for matematikk-kunnskaper. I 10. klasse er poengsummen for leseferdigheter 55, men Oslo-ungdommen har et gjennomsnitt på 57 i matematikk. Landsgjennomsnittet er satt til 50 i hvert fag.

Store variasjoner
Likevel er det store variasjoner mellom Oslo-skolene. Nordberg skole topper for eksempel listen over lese- og regneferdigheter til 10. klassingene, og blir tett fulgt av Kristelig Gymnasiums ungdomsskole, Hovseter skole, Abildsø og Bjørnsletta. Alle disse skolene ligger inne blant de 20 beste skolene.

Når det gjelder barneskoler så havner Grindbakken skole høyt på listene, sammen med Sagene skole og Smestad skole - som er blant de 20 beste skolene i landet. På den andre enden av skalane finner vi skoler som Tøyen skole og Gamlebyen skole, som gjør det betydelig dårligere enn andre Oslo-skoler.

- Vet om forskjellene
- Fra tidligere undersøkelser som er gjennomført i Oslo-skolene vet vi at det er store forskjeller. Men det er for tidlig å si noe om forskjellen når det gjelder de nasjonale prøvene. At Oslo i snitt scorer så bra, kan nok henge sammen med at vi har tyvstartet på dette arbeidet i forhold til resten av landet. Vi har målt resultatene i Oslo-skolene siden 2002, og har hatt muligheten til å sette inn ekstra ressuser i enkelte skoler med bakgrunn i det. Det som blir interessant er om de nasjonale prøvene bekrefter den informasjonen vi har fra før, forteller skolebyråd Torger Ødegaard (H) i Oslo.

Ikke hele sannheten
Skolebyråden mener det ikke er noen grunn til å si at skoler med høy grad av elever med fremmedkulturell bakgrunn scorer lavere enn andre skoler. Hver tredje skoleelev i Oslo har minoritetsbakgrunn.

- Nei, det har vi ingen indikasjoner på. Det kan nok hende at det er enkeltskoler som denne gangen kommer noe dårlig ut, men det kan være tilfeldig. Jeg ser med spenning frem til resultatene fra årets nasjonale prøver, for da kan vi gå inn på hver enkelt skole og sammenligne utviklingen. Et enkeltresultat sier noe om tilstanden på en skole, men forteller ikke hele sannheten. Møllergata skole er et eksempel på en skole med mange elever med minoritetsbakgrunn, men de har virkelig gjort det godt på de nasjonale prøvene. Og skoler med tospråklige elever er blant dem som har vist best resultatforbedring de seneste årene, sier Torger Ødegaard.

Støtter offentliggjøring
Høyrepolitikeren er blant dem som synes det er greit at resultatene fra de nasjonale prøvene gjøres offentlig tilgjengelig.

- Som skoleeier i Oslo forvalter jeg seks milliarder kroner. Det er viktig at foreldre, politikere og alle andre kan gå inn og se på hvordan utviklingen har vært. Men det har aldri vært meningen at disse resultatene skal rangeres. Det blir feil, mener Høyre-byråden.

Velger med beina
- Resultatene viser forskjeller i Oslo-skolene. Tror du foreldre kommer til å flytte barna fra en dårlig til en god skole?

- Nei, det har jeg ingen tro på. Ikke når vi prater om grunnskoler. Jeg tror foreldrene velger med beina, at foreldrene foretrekker at barna går på en lokal skole fremfor å flytte dem til andre steder i byen. Mange foreldre tenker nok slik, tror Ødegaard.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.