Helårseffekten av lettelsen er satt til 535 millioner kroner.

– Det er gjenkjennelige høyretoner, og ikke politikken vi mener er riktig. Vi mener de med mest i formue og inntekter kan betale noe mer, sånn at det blir kutt for folk med lavere inntekter. Vi håper vi har anledning til å gjøre endringer i vårt tilleggsbudsjett, sier Støre.

Han vil likevel ikke avvise kuttet her og nå.

– Jeg kommenterer ikke detaljer, men dette er helt åpenbart en politikk vi ikke ville ha lagt opp til, sier han.

Nødvendig med kraftfulle tiltak

I statsbudsjettet foreslår regjeringen blant annet å øke CO2-avgiften med 28 prosent.

– Vi trenger kraftfulle tiltak for å få ned klimagassutslippene. Arbeiderpartiets syn på avgifter har vært at dersom én avgift går opp, skal en avgift eller skatt ned. Og det må være en rettferdighet i det, slik at ikke noen grupper blir spesielt rammet, sier Støre til NTB.

Han vil ikke kommentere detaljer i budsjettet.

– Dette må vi se helheten av før vi kan konkludere med hva vi vil gjøre av endringer i budsjettet, fortsetter han.

Riktig med høy pengebruk under korona

Oljepengebruken kuttes med 84 milliarder kroner i forslaget til statsbudsjett for 2022 og er nå innenfor handlingsregelen på 3 prosent.

Støre sier at det er riktig både at pengebruken fra oljefondet har vært høy under koronakrisen, og at den nå går ned. Han vil ikke kommentere om han synes oljepengebruken er på riktig nivå i Solberg-regjeringens budsjett

– Jeg må se helheten og vil ikke binde meg til et nivå, sier han.

Støres regjering får kort tid på seg til å komme med sine endringer i budsjettet.

– Vi får kanskje 10–14 dager. Det setter noe grenser. Sånn er det for en ny regjering.

(©NTB)