– Vi har ingen indikasjon på at noen er tatt i skredet. Ingen er meldt savnet i området. Luftambulanser har gjennomført overflatesøk av skredet, samt søk med mottaker. Det er satt inn lavinehunder, som skal søke i skredområdet. Skredgruppa til Røde Kors er også på plass, skriver politiet på Twitter.