Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg avviser klagen Breivik har fremmet der han hevdet at soningsforholdene bryter med menneskerettighetene. Den terrordømte klaget blant annet på isolasjon og lite samvær med andre i fengselet.

– Begrunnelsen er grundig og tar utgangspunkt i lagmannsrettens begrunnelse. Samtidig er det tydelig at så inngripende tiltak ikke kan fortsette, sier Storrvik til NTB og legger til at det for øyeblikket ikke er planer om nye søksmål.

Storrvik fremmet Breiviks klage til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg etter at Høyesterett avviste anken over dommen fra Borgarting lagmannsrett, der Breivik tapte på alle punkter.

I Strasbourgs begrunnelse fremheves sikkerhetsfaren ved økt kommunikasjon og sosialt samvær mellom Breivik og andre fanger. Samtidig vektlegges faren for at den terrordømte kan radikalisere medfanger.

– Ut fra erfaringer gjort de siste årene bør det være mulig for Breivik å omgås andre fanger gitt at det har blitt gjort grundig bakgrunnsarbeid i fengselet, sier Storrvik.

Ingen av de psykiatriske undersøkelsene i 2013 eller 2016 av Breivik viste tegn til isolasjonsskader hos den dømte, påpekes det også i begrunnelsen. Likevel mener Storrvik at Breivik vil ta skade om soningsforholdene hans vedvarer.

– Det er en grense for hvor lenge så inngripende tiltak kan fortsette uten at en person tar skade av det, sier han.

Advokaten hevder også at soningsforholdene til Breivik er blitt verre den siste tiden.

– Det inntrykket har jeg fått etter fengselsbesøk og samtaler med klienten. Isolasjonen har blitt verre og verre, sier han.

Breivik er dømt til 21 års forvaring for terrorangrepene på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli 2011 der 77 mennesker ble drept. Ingen andre soningsfanger er underlagt strengere sikkerhetsregime enn Anders Behring Breivik

(©NTB)