Komiteen kom tirsdag til enighet om å sende brev til både finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) om ansettelsen.

Komitéleder Peter Frølich fra Høyre mener hovedspørsmålet i saken er om ansettelsesprosessen har vært «rigget» til fordel for Stoltenberg.

– Hvis det henger et mistankens slør over denne ansettelsen, så er ikke det heldig for noen. Ikke for Stoltenberg, ikke for regjeringen og ikke for Stortinget, sier Frølich til NTB.

I brevet til finansministeren har komiteen formulert 17 spørsmål om prosessen.

Ytterligere fire spørsmål rettes til statsministeren.

Tidslinje

Et hovedspor i komiteens spørsmålsrekke er selve tidslinjen for ansettelsesprosessen – og hvem som har snakket med hvem.

Noe av det stortingspolitikerne vil ha svar på, er:

* hvor tidlig Stoltenbergs navn kom opp i Finansdepartementets arbeid med ansettelsen, og hvem som spilte ham inn som mulig kandidat

* når Stoltenberg ble oppfordret til å søke jobben, og når visesentralbanksjef Ida Wolden Bache ble oppfordret til å søke

* hvor tidlig stillingsbeskrivelsen var ferdig

* hvorfor Støre meldte seg inhabil allerede 22. oktober, to dager før den mye omtalte turen rundt Sognsvann i Oslo der Stoltenberg fortalte Støre at han var interessert i jobben

* tidspunktene for Støres kontakt med andre i regjeringen og i Finansdepartementet om saken

Habilitet

Et annet spor i undersøkelsene er vurderingene som er gjort av habilitet opp mot Stoltenberg.

Bekymringen er at båndene kan ha vært for tette, ifølge Frølich.

Han er samtidig opptatt av å få klarhet i hvordan regjeringen vil håndtere de praktiske utfordringene som kan oppstå, når sentralbanksjefen er så tett knyttet til Arbeiderpartiet og statsminister Jonas Gahr Støre personlig som Stoltenberg er.

– Det er interessant å se hvordan en statsminister effektivt skal kunne styre landet og finanspolitikken når det er habilitetsutfordringer med sentralbanken, sier Frølich.

Komiteen vil blant annet ha svar fra statsministeren om hvilke tilpasninger han må gjøre for å ivareta Norges Banks uavhengighet når Stoltenberg overtar som sentralbanksjef.

Samtidig får finansministeren spørsmål om hvilke habilitetsvurderinger som er gjort, knyttet til andre i regjeringen som har deltatt i ansettelsesprosessen.

Bakteppet er Stoltenbergs fortid som statsminister og Ap-leder og hans nære bånd til Støre.

Fredag ble det også kjent at Stoltenberg vil beholde sitt medlemskap i Ap.

Utlysningstekst

SV-leder Audun Lysbakken mener det sentrale nå er å få trygghet for at ansettelsesprosessen ikke ble tilrettelagt for Stoltenberg.

– Veldig mange spørsmål er derfor knyttet til å finne ut hvem som visste hva, og når ulike ting skjedde, sier Lysbakken.

Venstres representant Grunde Almeland vil spesielt ha svar på om selve stillingsutlysningen ble skreddersydd for å passe Stoltenberg som kandidat.

– Jeg tror det er viktig at vi i denne prosessen bidrar til å forhåpentligvis avkrefte at noe sånt har skjedd, sier Almeland.

Finansdepartementet svarer for sin del blankt nei på spørsmål fra NTB om hvorvidt utlysningsteksten på noe tidspunkt ble endret for å passe Stoltenberg bedre.

NTB får derimot ikke svar på hvor tidlig den endelige utlysningsteksten var klar.

– Utlysningen ble publisert 10. november 2021. Vi kommenterer ikke den interne saksbehandlingen utover det, skriver kommunikasjonssjef Therese Riiser i en epost til NTB.

Åpen for å granske egen regjering

Lubna Boby Jaffery, som representerer Arbeiderpartiet i kontrollkomiteen, ser ingenting i veien for å stille spørsmål til sin egen regjering om saken.

– Jeg tror det er klokt å få belyst de vurderingene som er gjort, sier Jaffery til NTB.

– Arbeiderpartiet har ingenting imot at det er åpenhet rundt ansettelsen.

Men at Høyre bruker ord som «rigget», kan Jaffery spare sin begeistring for.

– Vi skal ettergå det finansministeren har sagt. Og han har sagt at dette har vært en ordentlig prosess. Jeg har ikke grunn til å anta noe annet, men det jeg ønsker å få belyst, er hvordan man har gått fram, og hvordan man har vurdert uavhengigheten, sier hun.

– Det tenker jeg det er fint for allmennheten også å få innsyn i. Derfor er vi med på dette.

(©NTB)