Det var MDG som fremmet hasteforslaget. De ville ha resten av partiene med seg på følgende vedtak:

«Stortinget ber regjeringen sørge for å raskest mulig hente den norske fireåringen i al-Hol til Norge på grunn av humanitære hensyn hvor det står om liv og død for et alvorlig sykt barn. Det innebærer også å hente til Norge søsteren på tre år og barnas norske 29-årige mor, som etterforskes av Politiets sikkerhetstjeneste for deltakelse i terrororganisasjonen IS».

Det var kun MDG, SV og Rødt som støttet forslaget.

Stortingsflertallet har i stedet blitt enige om et alternativt forslag fra Arbeiderpartiet om saken. Det lyder slik:

«Stortinget ber regjeringen så raskt som mulig og på egnet måte redegjøre om hvordan man kan sikre at barn som har norske foreldre og som befinner seg i Syria kommer raskest mulig hjem, samt situasjonen knyttet til nordmenn som har tilsluttet seg eller virket med IS, om status for arbeidet med et rettsoppgjør i regionen og grunnlaget for pågripelse og straffeforfølgelse av disse om de kommer til norsk territorium.»

– Et uskyldig offer

– Jeg er skremt over at andre partier ikke står fast på rettsstatens prinsipper. Fordi det er politisk ubehagelig, velger regjeringen i stedet å flytte denne diskusjonen inn i et lukket rom, sier Une Bastholm, nasjonal talsperson i Miljøpartiet De Grønne. Hun legger til at barnet er et uskyldig offer for et politisk spill innad i regjeringen.

Gutten har vært internert i flyktningleiren sammen med moren og lillesøsteren siden mars, da familien kom ut av IS-enklaven Baghouz.

Fireåringen skal ha cystisk fibrose, som krever avansert behandling. Helsepersonell ved feltsykehuset i flyktningleiren har konkludert med at de ikke kan gi fireåringen behandlingen han trenger.

– Den norske regjeringen diskriminerer barna som fortsatt er i al-Hol-leiren ved å ikke forsøke å hente dem til Norge. Barnekonvensjonen forbyr all usaklig og uforholdsmessig forskjellsbehandling av barn, sier generalsekretær i UNICEF Norge Camilla Viken.

– Sikkerhetsrisiko

Regjeringspartiene KrF og Venstre har lenge ønsket å få på plass en løsning for gutten og hans familie.

Parlamentarisk leder i KrF, Hans Fredrik Grøvan, sier at partiet i lengre tid har arbeidet med å hente hjem barn med norsk statsborgerskap sammen med sine mødre. Han mener det haster å finne en løsning, men at et stortingsvedtak vil være uvanlig og utgjør en sikkerhetsrisiko.

Advokaten til fireåringens 29 år gamle mor, Nils Christian Nordhus, sier til VG at han ikke utelukker at et offentlig vedtak kan gjøre sikkerhetssituasjonen vanskelig. Samtidig etterlyser han handling.

– Vår oppfordring til KrF og Venstre er at de gjør alvor av det de sier, og bruker sin politiske kapital i regjering til å hente hjem mor og barn, sier Nordhus.

Moren frykter for fireåringens liv

Den siste tiden er to kvinner drept og flere såret etter sammenstøt i flyktningleiren hvor den norske fireåringen oppholder seg, ifølge et kurdisk nyhetsbyrå.

Moren har takket nei til helsetilbud for sønnen, og sa til VG mandag at hun frykter for livet hans.

Moren er under etterforskning av Politiets sikkerhetstjeneste (PST), mistenkt for deltakelse i en terrororganisasjon. Hun nekter for å ha gjort noe galt. I et brev til kvinnens advokat har Utenriksdepartementet gjort det klart at de bare kan bistå med retur for barna, ikke moren.

(©NTB)