Stortinget vedtar tirsdag en absolutt aldersgrense på 18 år for å inngå ekteskap i Norge. Samtidig blir regjeringen bedt om å utrede en lovbestemt nedre aldersgrense for å anerkjenne ekteskap inngått i utlandet.

– Det er et viktig signal, ikke bare i Norge men også internasjonalt, sier Silje Hjemdal (Frp), som har vært saksordfører for saken.

– Mitt standpunkt er at barn under 18 år er barn, og de skal ikke giftes bort. Jeg syns ikke vi skal akseptere noen som helst form for barneekteskap, sier hun.

Hjemdal sier hun ser på dette som en viktig likestillingssak og mener vedtaket gir Norge en mulighet til å gå foran internasjonalt.

Ekteskapsalderen er 18 år i Norge, men dagens lovgiving åpner for at mindreårige mellom 16 og 18 år kan få dispensasjon for å gifte seg. Selv om dette skjer svært sjelden, ønsket regjeringen å fjerne denne muligheten og fremmet lovforslaget om en 18-årsgrense. Under behandlingen i familie- og kulturkomiteen, fikk Hjemdal også flertall for å utrede en lov om ikke å anerkjenne barneekteskap fra utlandet.

Les også: Regjeringen foreslår totalforbud mot barneekteskap

Blir mer sårbar?

Flere organisasjoner NTB snakker med er glad for både 18-årsgrensen i Norge og utredningen som kan gjøre barneekteskap fra utlandet ugyldig i Norge. Men generalsekretær Ann Magrit Austenå i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) mener det også er viktig å tenke på hva som er best for den svakeste parten, som regel jenta.

– Man kan markere klart at man ikke aksepterer barneekteskap i Norge, men man trenger ikke å underkjenne relasjonen, sier hun til NTB.

Hun påpeker at for noen av jentene er mannen den eneste personen de har i livet når de kommer til Norge.

– Hvis dette er den ene trygge relasjonen dette barnet har, er det viktig at norske myndigheter ikke undergraver den. Dette må ikke praktiseres slik at det setter sårbare mindreårige i en enda vanskeligere situasjon, sier Austenå.

Hun tilføyer at barns selvstendige rettigheter skal respekteres i Norge, men påpeker samtidig at også eventuelle barn i forholdet har rett til kontakt med begge foreldrene.

Trygge ekteskap?

– Redd Barna mener at ekteskapet er noe som hører voksenlivet til. Det prinsippet gjelder alle barn, sier seksjonsleder Thale Skybak.

– Vi er imot barneekteskap, men så må man se hen til at det er andre praksiser i verden. Noen ekteskap kan være trygge og det kan være en påkjenning å bli revet bort når man kommer til Norge, tilføyer hun.

Selv om Stortinget går rett på sak og vedtar en lovendring, men ber om en utredning, mener Hjemdal vedtaket er en klar bestilling. Men hun syns likevel det er ryddig at saken utredes.

– Støtter fullt ut

Kommunikasjonssjef Siv Meisingseth i Plan International Norge mener det blir lettere å jobbe mot barneekteskap internasjonalt når Norge nå får en absolutt aldersgrense på 18 år.

– Den nye ekteskapsloven slår tydelig fast at barneekteskap er forbudt. Samtidig sender Norge et signal om at alle barneekteskap, uansett hvor i verden de skjer, er uakseptable. Det støtter Plan fullt ut, sier hun.