OSLO (Nettavisen): Stortinget debatterte onsdag lovendring om såkalt punktbevæpning for sårbare objekt for norsk politi - noe som i praksis først og fremst gjelder bevæpning på Oslo lufthavn Gardermoen.

Alle partiene i justiskomiteen - med unntak av SV - går inn for fast punktbevæpning. SV ønsker tidsbegrenset punktbevæpning.

Bevæpnet på Gardermoen

Justisminister Tor Mikkel Wara og hans parti Frp er tilhengere av generell bevæpning av norsk politi, noe det ikke er flertall for. Han understreket i stortingsdebatten at en punktbevæpning av sårbare objekter er et tiltak som vil gi norsk politi langt bedre forutsetninger for å oppfylle sine oppgaver.

Wara pekte på at lovendringen først og fremst er aktuell for landets hovedflyplass.

8. november 2017 ble det besluttet midlertidig bevæpning av Oslo lufthavn Gardermoen, og denne tillatelsen er siden blitt forlenget. En tidsubegrenset punktbevæpning vil erstatte en slik midlertidig tillatelse, understreket Wara.

Punktbevæpningen kan ikke knyttes til konkrete objekter eller personer. Sårbare objekter er definert som lufthavner eller andre store trafikknutepunkter, eller objekter som har stor symbolverdi.

Du kan følge debatten direkte her

SV: Nei til permanent punktbevæpning

Petter Eide (SV) sa i debatten at også SV ønsker å styrke norsk politi og gi dem tilstrekkelig ressurser til å løse oppgavene - «med minst mulig bruk av våpen».

- Vi stiller to tydelige krav om punktbevæpning. Det må være basert på en konkret trusselsituasjon. Betingelse nummer to er at bevæpningen ikke skal være permanent, sa Eide.

Frp ønsker generell bevæpning

Frp har ønsket en generell bevæpning av norsk politi, men må innse at slik blir det ikke.

- Dette handler om å gi norsk politi de virkemidler de trenger for å kunne ivareta befolkningens trygghet, sa Himanshu Gulati (Frp).

- Man skal ikke mer enn til vårt naboland Sverige før man så gjennomført terrorangrep i fjor. Justiskomiteen var også i London der vi hørte at angrepet på Tower Bridge ble stanset etter rask inngripen av politi med våpen, sa Gulati.

- Kan ikke gjelder byer eller bydeler

Lene Vågslid understreket i debatten at punktbevæpning ikke for eksempel kan bli gjort gjeldende for byer eller bydeler, men at det er snakk om konkrete objekter som ikke kan gis tilstrekkelig beskyttelse på andre måter. Hun understreket også at det påhviler politiet først å vurdere andre tiltak, slik som sikringstiltak og sperringer.

Vågslid konfronterte i debatten justisministeren når det gjaldt Riksrevisjonens kritikk av manglende terrorsikring for utsatte bygninger og infrastruktur. Wara understreket at dette var kritikk han tok på største alvor.

Justisdepartementet har understreket at permanent punktbevæpning ikke endrer prinsippet om at norsk politi som hovedregel skal være ubevæpnet. Men heretter skal det være Politidirektoratet som gir tillatelse til punktbevæpning.

Senterpartiets Jenny Klinge (Sp) minnet i debatten om hvor viktig det er med god våpentrening for de som skal bevæpnes. Hun tok også opp forslaget om at Stortinget må informeres om hvordan denne praksisen utvikler seg.

Petter Eide spurte om justisministeren kunne svare på hvilke objekter det kan være snakk om.

- Den konkrete vurderingen vil politiet gjøre. Den skal være fulgt av en beskrivelse av objekter, sårbarheten og trusselen. Wara svarte at det ikke vil være mulig for ham å gi noen andre eksempler nå enn Oslo lufthavn.

Les også: Arbeiderpartiet sikrer flertall for væpnet politi