Det vakte oppsikt langt utover Norges grenser da Oslo tingrett i fjor sommer dømte staten for å ha utsatt terrordømte Anders Behring Breivik (37) for umenneskelig og nedverdigende soningsforhold. Tirsdag starter ankesaken i Borgarting lagmannsrett.

Som forrige gang vil rettssaken finne sted i gymsalen i Skien fengsel, hvor Breivik sitter på avdeling for særlig høyt sikkerhetsnivå.

- Fremstår forvirret

37-åringens forsvarer Øystein Storrvik anfører denne gangen at både Ila fengsel og Skien fengsel har brutt menneskerettighetene ved ikke å behandle Breiviks «mentale sårbarhet».

- I retten vil det komme tydelig fram hvorfor vi bruker dette begrepet, men jeg vil ikke utdype dette mer nå, sier Storrvik til NTB.

Beskrivelsen ble først lansert av Storrvik selv under tingrettsbehandlingen i mars i fjor.

- Anders Behring Breivik fremstår forvirret i retten her. At han er mentalt sårbar, er et svakt uttrykk. Det er et veldig, veldig svakt uttrykk, sa Storrvik.

- Han sitter alene med tankene sine i time etter time. Så kommer han hit, er nasjonalsosialistisk leder og snakker om ting som vanlige folk finner absurd, uttalte Storrvik, trolig i en henvisning til klientens mange ubehjelpelige og malplasserte forsøk på humor i retten. Breivik uttalte blant annet at alle fra Oslo vest visste at det å få ferdigmat fra Fjordland flere dager på rad, var verre enn å bli utsatt for vanntortur.

Diagnoser

Storrvik hevdet at det var særlig viktig at Breivik fikk mer kontakt med andre mennesker på grunn av sine mentale sårbarhet. I retten ble det dokumentert at han stort sett var overlatt til sitt eget selskap 22-23 av døgnets timer.

Tingrettsdommen støttet Storrviks vurdering av Breivik, og viste til at han tidligere har blitt diagnostisert med flere personlighetsforstyrrelser.

Ifølge dommen har Kriminalomsorgen ikke tatt hensyn til dette i utarbeidelsen av soningsregimet til Breivik.

- Ikke sårbar

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted avviser at Breivik må anses som mentalt sårbar.

- Det er vi ikke uten videre enig i. Det er i saken fremlagt utførlige helsejournaler fra hele soningsoppholdet gjennom mer enn fem år, og, som vi skal komme tilbake til i detalj for retten, gir de ikke inntrykk av at han har lidd noen mental overlast som følge av forholdene, sier Sejersted til NTB.

- Er ikke de psykiatriske diagnosene hans nok til å fastslå at han er mentalt sårbar?

- Det betyr ikke det samme som at han er særlig mentalt sårbar for fengselsopphold, sier Sejersted.

– I tingrettsdommen pekes det på at man skal være forsiktig med bruk av isolasjon på grunn av Breiviks mentale sårbarhet.

- Vi mener jo ikke at han er isolert. Han har omfattende kontakt med medmennesker, det skal vi dokumentere grundig for retten, sier Sejersted.

Brevkontroll

Siden tingrettsdommen har Breivik fått mer tid med betjenter, og han får nå snakke med advokat gjennom gitter istedenfor glassvegg. Storrvik mener dette er av mindre betydning.

- Det slår ekstremt lite ut på det samlede isolasjonspresset, og han har fremdeles kun kontakt med profesjonelle aktører, sier Storrvik.

Han mener den omfattende brevkontrollen Breivik er underlagt, bryter med menneskerettighetene og at Breivik må få kontakt med utvalgte medfanger. (©NTB)