«Alle» ser ut til å ha kuttet i strømforbruket i fjor sammenlignet med i 2021. Forbruket av elektrisitet i alminnelig forsyning var 76 TWh i fjor, mot 82,8 TWh året før, viser nye tall fra statistikken Elektrisitet fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Alminnelig forsyning inkluderer husholdninger, hytter, fritidshus, tjenesteytende næringer og industri, bortsett fra kraftintensiv industri.

Husholdninger medregnet hytter og fritidshus står for om lag halvparten av det alminnelige forbruket. Oppvarming av bolig er den største utgiftsposten her, og den har tradisjonelt sett ikke vært så påvirket av pris, men mer avhengig av temperaturforhold.

– Det er imidlertid ikke urimelig å anta at de unormalt høye strømprisene, som har vedvart gjennom hele 2022, etter hvert har begynt å påvirke forbruksvanene til både husholdninger og næringer og dermed bidratt til nedgangen i forbruket, sier rådgiver Ståle Skrede i SSB.

2022 var for øvrig et relativt varmt år.

– Bare desember måned var klart kaldere enn normalt, så vi må regne med at de høye temperaturene også har bidratt til et noe lavere forbruk enn de tidligere årene, sier Skrede.

(©NTB)