Man skal «eldes med verdighet», hetes det, men selv om det å bli gammel er noe av det mest naturlige som finnes, så har mennesket lenge forsøkt å finne en måte å forsinke prosessen på.

Nå har amerikanske forskere ved Mayoklinikken i USA gjennomført en studie hvor de har sett nærmere på hvordan ulik type kreftmedisin kan forsinke aldringsprosessen, og dermed utsette typiske alderssymptomer som lavere utholdenhet og sakte gange, skriver TIME.

Transplanterte inn eldre celler

Studien er utført på mus, og det er derfor ikke sikkert at resultatet kan overføres på mennesker. Likevel har forskerne gjort noen svært interessante funn:

En kombinasjon av ulike medisiner kan fjerne gamle celler og, i enkelte tilfeller, bidra til at nye, unge celler utvikler seg og erstatter de gamle.

LES OGSÅ: Ny forskning: Fedme linkes til 12 ulike typer kreft

Det første forskerne gjorde, var å ta ut ulike mengder senescente celler fra eldre mus, sørget for at de var sporbare, og transplanterte dem inn i yngre mus. Senescente celler er celler vi får når vi blir gamle, som verken deler seg eller vokser, men i stedet går i dvale. Disse cellene antas å spille en viktig rolle i aldringsprosessen.

Samtidig mottok en annen gruppe med yngre mus placeboceller. Forskerne la etter hvert merke til at de musene som hadde fått de senescente cellene translpantert, gikk saktere og slet med grepsstyrken etter en måneds tid. Da de analyserte cellene, så de at de hadde spredt seg til andre deler av kroppen enn der de først var blitt transplantert inn.

Det viste seg også at kun noen få senescente celler var nok til å få fart på aldringsprossessen. Hvis én av mellom 7.000 og 15.000 celler var senescente, dukket det opp tegn til aldring hos musene.

Fikk kreftmedisin

Doktor James Kirkland, som ledet studien, ønsket videre å se på om det var mulig å eliminere cellene som bidro til en hurtigere aldringsprosess.

Musene som hadde fått transplantert inn senescente celler, ble derfor behandlet med en kombinasjon av kreftmedisinen Dasatinib og quercetin, et flavanoid som finnes i en rekke frukt og grønt. Quercetin kan hemme inflammasjon og bekjempe skader mot celler og vev.

Det viste seg at blant de musene som hadde fått transplantert inn senescente celler, levde de som mottok kreftmedisinen 36 prosent lenger enn de som ikke gjorde det.

LES OGSÅ: Banebrytende migrenemedisin kan bli tilgjengelig i Norge - kan halvere antall hodepinedager

Musene som mottok medisinen, så også ut til å være friske og ved god helse frem til de døde.

- Før trodde vi at når folk først er blitt gamle, er det for sent å unngå geriatriske plager som skrøpelighet, tap av selvstendighet, svakere muskelstyrke og ulike typer mild kognitiv svekkelse. Men det vi ser her gjør at vi må vurdere det på nytt. Det kan se ut som veldig gamle mus kan utvide levetiden sin, redusere eller utsette aldersrelaterte sykdommer og øke sjansen for å leve lenger, sier Kirkland til TIME.