*Nettavisen* Nyheter.

SV og Sp tar dissens på datalagringsdirektivet

Foto: Kyrre Lien/Scanpix

Regjeringen sier ja, men SV og Sp bryter ut og tar dissens.

10.12.10 10:06

- Vi ønsker ikke et samfunn der staten pålegger lagring av detaljert informasjon om folks hverdagslige gjøremål, sier SV-lederen og Sp-lederen i en pressemelding fredag, samme dag som regjeringen går inn for å innlemme det omstridte Datalagringsdirektivet i norsk lovverk.

Arbeiderpartiet trenger støtte fra Høyre eller Fremskritspartiet for å få forslaget gjennom i Stortinget når den tid kommer.

- En betydelig krenkelse
- Datalagringsdirektivet legger opp til omfattende overvåkning og er en betydelig krenkelse av den enkelte borgers personvern. Vi ønsker ikke et samfunn der staten pålegger lagring av detaljert informasjon om folks hverdagslige gjøremål. Den nytten politiet vil få, står ikke i forhold til den belastningen dette vil være for folk flest, sier SV-leder Kristin Halvorsen og Sp-leder Liv Signe Navarsete ifølge pressemeldingen.

Les også: Siv svinger pisken

Derfor tar de dissens
SV og Sp melder at de tar dissens på datalagringsdirektivet i statsråd fredag. Her er begrunnelsen de gir.

«Etter en samlet vurdering har vi kommet til at vi ikke kan gi vår tilslutning til tilrådingen om gjennomføring av direktiv 2006/24/EF av 15. mars 2006 om lagring av data fremkommet ved bruk av elektronisk kommunikasjon (datalagringsdirektivet) i norsk rett. Vi legger særlig vekt på at datalagringsdirektivet etter vårt syn er en betydelig krenkelse av den enkelte borgers personvern.

Vi er bekymret for at systematisk, mer omfattende lagring av data enn i dag, kan bidra til å redusere det vern av personlig integritet som er en del av rettsstatens rammer og som blant annet er forankret i EMK og personvernlovgivningen. Vi er videre bekymret for at omfattende lagring av kommunikasjonsdata kan føre til at enkelte legger begrensninger på sin ytringsfrihet. Med store mengder kommunikasjonsdata lagre over lang tid, mener vi også faren øker for at dataene brukes til andre formål enn de er tiltenkt.

Vi mener dessuten at datalagringsdirektivet ikke er forholdsmessig og stiller spørsmål ved hvor egnet direktivet er til å nå formålet, og om det svarer til nytten for politiet. Vi viser til at nytten for politiet er omdiskutert og kjernen i EU-kommisjonens pågående evaluering av direktivet. Vi har en prinsipiell motstand mot omfattende lagring av opplysninger om alle borgere, og at tilbyderne pålegges å lagre data som de ikke selv har saklig behov for i sin virksomhet.

Vi vil også vise til at det i regjeringens politiske plattform slås fast at Sosialistisk Venstrepartis og Senterpartiets statsråder og stortingsrepresentanter stilles fritt i denne saken.»

Legger fram proposisjon
Regjeringen legger fredag fram sin proposisjon med forslag om at Norge skal innføre EUs datalagringsdirektiv. Ifølge Aftenposten har Frp-leder Siv Jensen gitt sin gruppe på Stortinget klar beskjed om at de skal opptre samlet, selv om gruppen er delt i synet. Det er ventet at saken kommer opp i Stortinget i løpet av noen måneder.

Uklart hvor Høyre vil lande
Mens Arbeiderpartiet er for datalagringsdirektivet, er det fortsatt uklart hvor Høyre vil lande. Arbeiderpartiet trenger støtte fra 21 representanter fra andre partier, enten fra Høyre eller fra Frp-politikere, skriver Aftenposten fredag.

- Ap provoserer
Kristelig Folkepartis Knut Arild Hareide sier Arbeiderpartiets framgangsmåte provoserer.

- Arbeiderpartiet provoserer med å presse gjennom et datalagringsdirektiv som det ikke er enighet om i regjeringen, og neppe flertall for verken på Stortinget eller i det norske folk, sier han ifølge en pressemelding.

- Ved å fremme forslag om 12 måneders lagringstid viser også Ap at man ikke er villig til å lytte til noen av de sterke advarslene som er kommet i forhold til datalagringsdirektivet, mener han.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.