– Dette er ikke den klokeste utnevnelsen, noe uroen rundt kandidaturet og spørsmålet om uavhengigheten til sentralbanken i seg selv vitner om. Med den særlige uavhengigheten som er gitt til sentralbanken, ville ikke vi ansatt en tidligere statsminister, sier hun i en uttalelse til NTB.

– Jeg er også redd for at bråket rundt ansettelsen og nettopp uavhengighetsspørsmålet vil komme i veien for den viktige oppgaven som skal gjøres, sier hun.

Hun sier hun tar ansettelsen til etterretning og ønsker samtidig Stoltenberg lykke til med jobben.

– Det viktigste framover er at sentralbanksjefen forstår kompleksiteten i finansmarked og pengevesen, klimarisiko og behovet for at pengepolitikken fornyes i tråd med vår tids utfordringer, sier hun.

(©NTB)