– Vi har vært klare på at vi ønsker å gjøre lakseskatten både mer miljøvennlig og omfordelende, og det regjeringen foreslår i dag, er dessverre et skritt i feil retning, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski.

SV har tidligere tatt til orde for en lakseskatt på 48 prosent, en høyere sats en regjeringens foreslåtte 35 prosent.

– Vi er urolige for at summen av endringene i stor grad går i favør av eierne. Vi frykter blant annet at det blir for lett for de store eierne å organisere seg vekk fra grunnrenteskatten, sier Kaski.