Regjeringspartiene trenger støtte fra SV for å få flertall i Stortinget for revidert nasjonalbudsjett. Men finanspolitisk talskvinne Kari Elisabeth Kaski var tydelig på at hun ikke var fornøyd med forslaget som ble lagt fram torsdag.

– Det kuttes i velferd, klimatiltak og de fattigste. Det blir dyrere å leve, og det er ingenting nytt her som hjelper, sier Kaski.

Hun mener det ikke kommer nye tiltak for å redusere ulikheten eller å hjelpe folk med økte utgifter i regjeringens forslag til budsjett.

– Det er enormt skuffende, sier Kaski. Hun mener budsjettet slik det nå framstår kommer til å føre til økt fattigdom.

– Vi burde fordele mye mer, gi folk flest mer penger. Vi burde øke skatten for de aller rikeste og styrke velferdsordninger som sosialhjelp og barnetrygd, sier hun.

– Demper klimaambisjoner

Klima er også et av budsjettets store tapere, mener Kaski. Hun er kritisk til forslag om kutt i kollektivtrafikk og at det blir moms på elbiler.

– Regjeringen kutter klimatiltak, demper ambisjonene og setter kollektivutbygginger i fare. Vi burde kutte sløsete og unødvendig motorveiutbygging og oljesubsidier, og garantere for kollektivprosjekter, sier hun. I tillegg varsler hun kamp om at en såpass stor andel av bistandsmidler skal brukes på flyktninger i Norge.

Nå skal SV finlese budsjettforslaget og regne på egne forslag inn i forhandlingene. De må hente inn en del beregninger fra Finansdepartementet, og dette vil trolig ta en ukes tid. Deretter går finanspolitikerne fra de tre partiene i gang med samtaler i slutten av mai.

Ikke bekymret for oljepengebruk

Flere økonomer har uttrykt bekymring for at regjeringen bruker for mye oljepenger, og at dette kan bidra til å legge press på Norges Bank for ytterligere rentehevinger.

Men Kaski er ikke fullt så urolig for temperaturen i norsk økonomi. Overordnet viser hun til at skatteinntektene er langt høyere enn man har budsjettert med.

– Norsk økonomi er ikke så rødglødende som regjeringen har snakket om de siste ukene, sier Kaski.

Man bør ikke øke oljepengebruken, men den er heller ikke farlig høy, oppsummerer hun.

– Det er heller et spørsmål om prioritering, hva du bruker pengene på. Regjeringen har valgt å prioritere tiltak som ikke får ned forskjellene og klimagassutslippene. Det er prioriteringer som vi synes det er vanskelig å støtte, sier hun.

(©NTB)