Gå til sidens hovedinnhold

Svindlernes revisor fengsles

Tidligere KPMG-revisor John Haukland må i fengsel etter svindelskandalen i Finance Credit.

John Haukland var revisor for selskapet for Finance Credit-svindlerne Trond Kristoffersen og Torgeir Stensrud. Nå må han sone 30 dager i fengsel for sin dårlige innsats som revisor for selskapet, som sto bak norgeshistoriens største bedragerisak.

NA24 - din næringslivsavis

Oslo tingrett skriver i dommen at Haukland har lang erfaring fra bank og revisjon. Han var partner i KPMG tidlig på 90-tallet, da næringslivets problemer ofte hadde rot i overvurdering av verdier. Det mener retten burde gjort hans grunnholdning mer skeptisk enn revisorer med praksis utelukkende fra gode tider.

- Burde ha reagert
- Haukland burde i vesentlig større grad enn han gjorde, ha reagert på de generelle faresignalene ved Finance Credit-systemet og iverksatt nærmere konkret gjennomgang for å avklare reell status, skriver tingretten i dommen.

De viser blant annet til at den uoversiktlige selskapsstrukturen og strukturen på kundefordringer, tilhørende sikkerheter og manglende tapsavsetninger, den store veksten, bruken av flere revisorfirmaer parallelt, burde utløst varsellampene hos revisoren.

Haukland på sin side forklarte i retten at bankene, med sine store ressurser, selv må ta ansvaret for å etablere forutsatt pant og følge opp banklånene. Hann mener at det ikke var revisors oppgave å etterprøve om banklånene var tilstrekkelig sikret.

Voksende gigantgjeld
Tingretten mener derimot at revisor har et stort ansvar, særlig i et selskapssystem med en gjeld på 600 millioner kroner, som vokste hurtig og var fordelt på flere banker. I dommen skriver de at løpetid, betjening og sikkerheter knyttet til disse lånene være en viktig del av revisjonen for å kunne avgi en ren revisjonsberetning.

- Særlig straffskjerpende er det at de fleste faresignalene ikke bare forelå da Haukland overtok ansvaret for revisjonen og gjennomførte revisjonen av årsregnskapet for 1999, men faresignalene var der – og forsterket ved større beløp – gjennom året 2000 og ved revisjonen av årsregnskapet for 2000, skriver tingretten i dommen.

KPMG frifinnes
Arbeidsgiveren, KPMG, frifinnes derimot av Oslo tingrett. Tingretten skriver at i denne saken blir den ansvarlige partner, Haukland, personlig dømt til ubetinget fengsel og det vesentlige av lovbruddene er skjedd fra hans side slik at personlig ansvarspulverisering ikke foreligger. De viser også til at KPMG hverken økonomisk eller på annen måte har hatt fordeler av saken.

Tvert i mot har KPMG hatt store kostnader knyttet til Finance Credit-saken. Selskapet har inngått et internasjonalt forlik på 347 millioner kroner, og hatt enorme utgifter på advokater knyttet til saken.

Både for foretaket KPMG AS og for de andre revisjonsselskapene i Norge har mediaomtalen og erstatningsansvaret vært avskrekkende. Det at Haukland i tillegg idømmes ubetinget fengselsstraff for uaktsomme overtredelser av revisorloven for den ansvarlige revisor vil virke ytterligere avskrekkende.

Reklame

Black Friday: De 11 beste kuppene du gjør hos Hifi Klubben