Oslo kommune skal rive Majorstutunet bo- og behandlingssenter, for å bygge et nytt sykehjem med 120 plasser, som tilfredsstiller nye krav.

Sykehjemmet er nemlig ett av de seks kommunale sykehjemmene i Oslo som mangler bad på mange av rommene, som Nettavisen omtalte onsdag.

Men siden planene ble presentert for to år siden, har naboklagene strømmet inn til kommunen. Flere stiller seg uforestående til at bygningene skal jevnes med jorden, fordi de er relativt nye. Halvparten av sykehjemmet ble bygget så sent som i 2000, og den andre delen er fra 1984.

«Det fremstår som dårlig samfunnsøkonomi å rive et ganske nytt og tilsynelatende velfungerende bygg, når det lett kan bygges større og nytt andre steder i nærheten», skriver en av naboene i sin innsigelse til kommunen.

«Jeg kan ikke se at kommunen har utredet muligheten for en rehabilitering av bygningen, fremfor riving og nybygg. Majorstutunet har en relativt ny bygningsmasse, som heller bør moderniseres enn rives», skriver en annen.

«Dagens bygning er ganske ny, og har en del grønne områder, inkl. hage. En ny bygning vil ødelegge mye for hele området, som i dag har hundrevis av leiligheter i umiddelbar nærhet til dette bygget», påpekes det også.

Les også: I Oslo må private sykehjem uten bad legge ned: Her er seks kommunale sykehjem som også mangler bad

- Trist at det må rives

Alle partiene i Oslo bystyre endte imidlertid med å si ja til riving da reguleringsplanen for sykehjemmet ble vedtatt før jul i fjor.

Det selv om den nyeste delen av sykehjemmet også har bad på hvert rom.

- Vi reagerte også på at så nye bygg skulle rives, og lurte på om det var mulig å rive bare den ene delen, sier bystyrepolitiker Camilla Wilhelmsen (Frp) til Nettavisen.

Men også Fremskrittspartiet endte med å si ja til riving.

- Vi tvilte oss fram til et resultat. I utgangspunktet mente vi at det ikke skulle gjøres, men vi lærte om dette bygget at det var vanskelig å få til uten, sier Wilhelmsen, og samtidig legger til at hun forstår at folk reagerer.

- Det er veldig trist at man bygde et så dårlig bygg for så kort tid siden, sier hun, som stemte for byrådets forslag om et nybygg på sju etasjer.

Les også: Raser mot nye tall om manglende bad på kommunens sykehjem

- Ikke noe tap for Oslo

Også Høyre støttet en riving av sykehjemmet, og mener det er helt nødvendig.

- Vi var tilhenger av at det skulle rives og bygges nytt fordi det ikke var mulig å bygge nytt sykehus på Majorstua med de etasjene og den kvaliteten som er der, sier bystyrepolitiker Pia Farstad von Hall (H) til Nettavisen.

Hall mener i motsetning til Wilhelmsen, at det ikke er trist at bygningene rives.

- Det er ikke noe tap for Oslo at det blir revet. For å få et funksjonelt sykehjem med lik etasjehøyde, så er det mye mer lønnsomt enn å beholde bygget fra 2000, sier hun.

Les også: Frp-politikere krever stans i flyttingen av Ingrid Espelid Hovig (93)

Strid om høyden

Mange av naboene klager også på høyden på det nye bygget, på totalt 4273 kvadratmeter, som man mener vil ødelegge for bomiljøet ved at mange vil miste sollys og utsikt.

«Vedtaket går på tvers av argumentene om å bevare strøkets karakter, egenart og miljøkvaliteter. Et meget ruvende bygg på 7 etasjer på den aktuelle eiendommen bryter kraftig med dagens bebyggelse», skriver en styreleder i et sameie i en av innsigelsene.

Dagens sykehjem er oppført i henholdsvis fire og fem etasjer, og har 96 langtidsplasser. Den opprinnelige planen var å erstatte byggene med en blokk på åtte etasjer. Etter høringsrunden ble én etasje kuttet, men Høyre og Venstre mente bygningen burde være lavere.

- Vi gikk for en byggehøyde på fem etasjer, med en ekstra fløy. Sju etasjer vil ta ganske mye lys fra gaterommet, og dermed også fra leilighetene i nabobygget, påpeker Hall, og legger til:

- Vi ønsket en løsning som harmoniserte bedre med byggene i nabolaget.

Det nye sykehjemmet vil få 120 langtidsplasser.

Les også: Pårørende: - Jeg forstår ikke hvorfor hun må flytte

- Vanskelig å bygge om

I innstillingen til bystyret understreker byrådet at det er vanskelig å oppfylle dagens krav ved å ikke rive sykehjemmet.

«Tekniske begrensninger ved dagens bygningsmasse gjør at det er vanskelig å bygge om bygningene slik at de tilfredsstiller dagens bostandard og et tilstrekkelig antall boenheter. Det er derfor besluttet at bygningsmassen skal rives og at det skal oppføres et nytt og moderne sentrumssykehjem», skriver byrådet.

Det påpekes at bygget fra 2000, med midtkorridor og beboerrom med bad, har lave takhøyder og mindre beboerrom og fellesarealer enn det som kreves «for å gi de ønskede gode og fleksible løsningene».

«I tillegg er det dårlige grunnforhold på eiendommen som stadig gir problemer for begge byggene i dag», skriver byrådet.

Delen fra tidlig på 1980-tallet, har små rom uten bad. Også der er det lave takhøyder, og det konkluderes med at byggene ikke lar seg bygges om for å tilfredsstille dagens krav.

Nettavisen har forsøkt å få en kommentar til saken fra byrådsavdelingen for byutvikling, byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester og Sykehjemsetaten, men ingen har så langt hatt anledning til å svare.

Les også: - Denne situasjonen burde Espelid Hovig aldri stått i