I et intervju med Aftenposten lørdag sier Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik at man er nødt til å sikre en forholdsmessighetsvurdering i saker som gjelder tap av statsborgerskap.

Nettavisen mener: Foreldelse og tilgivelse for løgn om statsborgerskap

Debatten har gått høyt etter at Utlendingsnemnda (UNE) har fått en rekke saker som gjelder tilbakekalling av statsborgerskap til ankebehandling.

Torsdag skrev Aftenposten om en familie på tolv som mister statsborgerskapet etter 27 år i Norge.

- Det er åpenbart urimelig og ganske unorsk når slike feil begått av foreldre eller besteforeldre langt tilbake i tid går ut over barn eller barnebarn. Vi er nødt til å finne en løsning, sier Tajik ifølge Aftenposten.

Fredag sa stortingsrepresentant Ingjerd Schou at Høyres stortingsgruppe leter etter løsninger i saken.

Les også: Tre generasjoner kan miste norsk statsborgerskap

Tajik sier Ap ikke ønsker å innføre en foreldelsesfrist og ikke har tatt stilling til om loven bør endres eller praktiseringen bør bli romsligere, men hun mener hensynet og rettighetene til barn og barnebarn som uskyldig tredjepart må vektlegges mer.

Tajik understreker at statsborgerskap skal kunne inndras når noen har fått det på grunnlag av feil opplysninger.

UDI-direktør Frode Forfang skrev på UDIs nettsider torsdag at barnets situasjon alltid vurderes konkret i saker om tilbakekallelse av statsborgerskap. Som hovedregel vil et barns statsborgerskap også bli tilbakekalt hvis de har fått statsborgerskapet på grunnlag av foreldrenes rettigheter.

«Formålet», skriver Forfang, «er at et statsborgerskap som noen har fått på feil grunnlag, ikke kan opprettholdes». Men Forfang peker på at det ikke er til hinder for at barna kan søke om oppholdstillatelse på nytt grunnlag, hvis vilkårene for det er oppfylt og de ikke er utvist. Det gjelder også for foreldre som ikke er utvist.

Les også: Utviste Mahad: - Jeg takker Norge for mulighetene jeg har fått

Les også: Frp-Keshvari rasende etter Aftenposten-sak: - Falske nyheter

Les også: Statens advokat: Mahads historie gir ikke mening

Har du sett denne videoen om Mahad som saksøkte UNE for å få tilbake sitt norske statsborgerskap?

HTML EMBED
embedNAvideo("Pm88BIZFT9CC0OHLqKDgNw", false)