Forrige uke presenterte Nettavisen nyheten om at det befinner seg rundt 6000 personer med ulovlig opphold i Norge. Tallene er usikre, men samtidig så nøyaktig som Politiets utlendingsenhet (PU) kan anslå (se faktaboks om tallene under).

PU-tallene gjelder personer som har søkt asyl og fått avslag, og såkalte Dublin-saker.

Antall personer med ulovlig opphold i landets tolv ulike politidistrikter kommer i tillegg. Dette inkluderer personer som av ulike grunner er blitt bortvist eller utvist fra Norge. PU anslår at mange av de som fortsatt er registrert med ulovlig opphold, har forlatt Norge uten å melde fra.

Da Nettavisen presenterte tallene gikk Arbeiderpartiet (Ap) til angrep på Frp og regjeringen. Innvandringspolitisk talsmann i Ap, Masud Gharahkhani, sa blant annet at Frp ikke hadde kontroll på grensen.

Les også: Foreslår null flyktninger til Norge

Mer enn halvert siden 2014

Tall fra 2014, 2015 og 2016, som er de eneste tilsvarende tall PU har fra tidligere, viser at antallet med ulovlig opphold har gått ned:

  • 2014: cirka 14.000 personer med ulovlig opphold.
  • 2015: cirka 13.000 personer med ulovlig opphold.
  • 2016: cirka 11.000 personer med ulovlig opphold.
  • 2018: cirka 6000 personer med ulovlig opphold.

- Dette viser at tiltakene Frp og denne regjeringen har innført virker. Ap skaper et inntrykk av at vi ikke har kontroll, at vi ikke har handlekraft og at vi ikke gjør noe. Men tallene som er tilgjengelig viser altså det motsatte. Det er spesielt at Aps Gharahkhani bløffer på denne måten, sier innvandringspolitisk talsmann i Frp Jon Helgheim til Nettavisen.

- Vi skal selvsagt tåle kritikk hvis vi ikke gjør jobben vår, men kritikken må være begrunnet med fakta.

Ap mener fortsatt å ha ordene i behold når de mener at Frp har mistet kontroll på grensen etter at de kom i regjering høsten 2013. Frp har hatt ansvar for justis- og innvandring helt siden de kom i regjering.

- Jeg tror alle husker at Frp, som også da hadde ansvarlig statsråd i stolen, i 2015 mistet kontroll over grensen. I ukesvis var situasjonen uten kontroll. På innvandringsfeltet ser vi eksempel på eksempel på at Frp er på kollisjonskurs med egen regjering og mangler gjennomslagskraft. Ap foreslår forbud mot søskenbarnekteskap, men det blir stemt ned av Høyre og Venstre, sier Gharahkhani til Nettavisen.

- Vi foreslår forbud mot nikab og burka i hele utdanningssektoren, men blir stemt ned av regjeringen. Det er totalt kaos om hva slags asylpolitikk de skal føre.

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.

Les også: Dette må du vite om SSBs rapport om flyktninger

- Har vist handlekraft

Tall som Statistisk sentralbyrå (SSB) presenterte i 2008 anslo at det per 1. januar 2006 var 18.000 med ulovlig opphold i Norge (UDI ga et resymé av rapporten som kan leses på side 12 her). Norsk Telegrambyrå (NTB) meldte nyheten som ble gjengitt av blant andre NRK.

Forsker Li Chun Zhang ved SSB la fram en statistisk metode der den mest sannsynlige modellen anslo antallet ulovlige innvandrere.

Han understreket at tallene var usikre og basert på teoretiske beregninger, og ikke nøyaktige tall. Han påpekte også at tallene kan variere fra cirka 10.500 til nærmere 32.000. PUs tall er basert på faktiske saker de har registrert. Altså er de to metodene for beregning helt forskjellig.

Les også: Arbeidsinnvandrere tar i liten grad jobber fra flyktninger

Helgheim mener likevel SSBs beregning er relevant i debatten.

- I 2006 satt Ap selv med makten og vi ser hvordan det gikk. Ap sier at denne regjeringen ikke gjør nok, så viser det seg at det var de selv som ikke gjorde nok. Selv om tallene til SSB ikke er direkte sammenlignbare med PUs tall, gir de et anslag. Nøyaktige tall vil vi aldri få.

- Innvandringssakene er noe vi følger tett, og det er noe Frp har veldig mye kunnskap om. Det har ikke manglet på advarsler fra oss opp gjennom årene. Vi viser hvert fall handlekraft. Jeg skulle ønske Gharahkhani kunne argumentert med fakta i stedet for å komme med utbrudd og innøvde fraser hver eneste gang han skal angripe Frps innvandringspolitikk.

Les også: Høyre vil kutte i trygdeytelser for flyktninger

- ID-arbeidet må styrkes

Ap mener Helgheim utelater en viktig faktor.

- Hadde han vært redelig og godt skolert, ville han påpekt at det i dag kommer færre asylsøkere til Norge som følge av EUs avtale med Tyrkia og intern grensekontroll i Europa. Nedgang i tallene er altså ikke på grunn av Frps politikk, sier Gharahkhani.

- Når antallet som søker om beskyttelse i Norge går ned, er det også å forvente at antallet som er her ulovlig går ned, siden det blir færre som får avslag. Skal vi lykkes bedre med retur av de som ikke har rett til å være her, og om regjeringen skal følge opp egen målsetting, må identitetsarbeidet styrkes.

Frp skylder på internasjonale avtaler for at ikke enda flere med ulovlig opphold er blitt sendt ut.

- Vi fortsetter arbeidet med full styrke, og politiet har frie tøyler på dette feltet. Ett av problemene vi har er at Norge har viklet seg inn i mange internasjonale forpliktelser og konvensjoner. Mange av de som er her ulovlig er beskyttet mot retur til hjemlandet. Det får vi ikke gjort noe med. Men vi er hvert fall nede i et så lavt tall at det begynner å bli mangel på personer som kan returneres, sier Helgheim.

Les også: Advokat droppet jobben for å hjelpe syriske flyktninger

Han røper at Frp har nye planer for å få ende flere sendt ut av Norge.

- Vi har direkte kontakt med andre lands myndigheter for å få til returavtaler som ikke er gjort tidligere. Det er tids- og kostnadskrevende, men det er et viktig arbeid som blir prioritert.

- Frp må ta ansvar

Frp-skepsisen til internasjonale forpliktelser faller ikke i god jord hos landets største opposisjonsparti.

- De mener i utgangspunktet at asylinstituttet ikke er viktig. Vi mener at det er viktig at folk på flukt skal kunne søke hjelp og få hjelp. Frp sier de vil hjelpe folk i nærområdene, men vil kutte i bistand. Arbeiderpartiet er et seriøst parti som i motsetning til høyrepopulistene i Frp jobber med helhetlige løsninger som sikrer kontroll og styring, samtidig som Norge selvfølgelig skal ta sine internasjonale forpliktelse på alvor, sier Gharahkhani.

- På typisk Frp vis tar de ikke ansvar for det de faktisk har ansvar for. Nå er det på tide at de begynner å ta ansvar, dere har sittet fem år i regjering!

PUs presseavdeling opplyser i en mail til Nettavisen at det er forbundet betydelige feilkilder med tallene på antall personer med ulovlig opphold i Norge.

«Tall knyttet til porteføljen vår endres konstant, og vi har kun tilgjengelig historiske data som vi har lagret ved tidligere anledninger. Vi har uttrekk for 2014, 2015 og 2016 (...).»

Ferske halvårstall fra PU viser at det så langt i år er sendt ut 2488 personer med ulovlig opphold. Dette inkluderer tall fra PU og alle landets politidistrikter.

PU bak skjema

Dette er 13 prosent lavere enn tilsvarende tall for i fjor. Etter de seks første månedene i 2017 var det sendt ut 2855 personer med ulovlig opphold.

Målet til regjeringen er å uttransportere 7500 personer med ulovlig opphold. Med utgangspunktet i halvårstallene ligger regjeringen cirka 33 prosent bak egne måltall.

Forrige uke fikk vi følgende forklaring fra PU om hvorfor de ikke hadde sendt ut flere med ulovlig opphold:

«Årsaken til at utviste personer har langvarige ulovlige opphold i Norge dreier seg om returforutsetninger til ulike land. Returforutsetninger er i stadig endring, og det er mange individuelle, sammensatte årsaker til at utviste personer fremdeles oppholder seg i riket.»

Så langt i år er det sendt ut flest personer fra følgende land:

  • Polen 183
  • Romania: 146
  • Albania: 142
  • Russland: 138
  • Afghanistan: 124
  • Irak: 122

Per 18. juli 2018 er det fortsatt utsendelsesstopp til Syria på grunn av den krigsherjede situasjonen i landet.