139.800 personer var registrert som helt ledige ved utgangen av juli, noe som utgjør 4,9 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 149.400 personer, eller 5,3 prosent av arbeidsstyrken.

I tillegg var 83.400 personer registrert som delvis ledige. 52.900 av de helt ledige er permitterte, mens det samme gjelder for 55.500 av de delvis ledige. De permitterte utgjør til sammen 3,8 prosent av arbeidsstyrken.

– Samlet sett fortsetter ledigheten å falle, men den ligger fremdeles på et svært høyt nivå i et historisk perspektiv, sier arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik i Nav.

Antall registrerte helt ledige har økt i de fleste fylker og yrkesgrupper den siste måneden, men dette må ifølge Nav ses i sammenheng med at tallet på helt ledige vanligvis øker fra juni til juli. Økningen fra juni til juli er i år noe lavere enn vanlig.