Gå til sidens hovedinnhold

Tapte 3,2 millioner i mobbesak

I Oslo tingrett ble 36-åringen tilkjent norgeshistoriens største erstatning i en mobbesak på 3,2 millioner kroner. Nå har han tapt ankesaken mot Oslo kommune.

I en fersk dom fra Borgarting lagmannsrett frifinnes Oslo kommune etter at mannen gikk til sak for «psykisk skade av elev etter trakassering og mobbing i grunnskolen».

Ifølge saksøker skal mobbingen ha funnet sted over seks-sju år på 70- og 80-tallet.

I Oslo tingrett i april 2002 ble mannen tilkjent 3.240.000 kroner fra Oslo kommune i erstatning.

Erstatningen den gang var den høyeste som noensinne var tilkjent et mobbeoffer i Norge.

Kommunen anket deretter dommen.

- Ingen årsakssammenheng

I anførslene fra kommunen i lagmanssretten heter det at de bestrider at saksøker som barn ble mobbet av lærere ved skolen og at lærerne unnlot å gripe inn overfor elever som mobbet ham.

Videre bestrider kommunen at det er en årsakssammenheng mellom det mannen ble utsatt for på skolen og skadene han i dag har.

Mannens prosessfullmektig, Nadia Hall, hevdet i retten at saksøker ble utsatt for langvarig trakassering fra medelever og at utestengt og utfryst, og at ”skolens lærere har ignorert dette”

- Svært sammensatt og komplisert årsaksforhold

Nytt i behandlingen av saken i lagmannsretten i forhold til tingretten, var blant annet en rapport fra skolens pedagogisk psykologiske tjeneste.

- I PP-tjenestens rapport, som omhandler tiden fra april 1977 til februar 1983, er plaging og erting stadig tema. Lest i sammenheng gir rapporten imidlertid ikke inntrykk av vedvarende trakassering eller plaging av N.N, heter det i dommen fra lagmannsretten.

Det fremgår også fra dommen at det er et ”svært sammensatt og komplisert årsaksforhold i saken”, men retten finner ikke bakgrunn for at det er ”tilstrekkelig sannsynlighet for årsakssammenheng mellom mobbingen og skaden.”

Dommen ble avsagt under dissens.

Verken mannens prosessfullmektig, advokat Nadia Hall, er Oslo kommunes advokat i saken, Andreas Stang Lund, ønsker foreløpig å kommentere saken overfor TV 2 Nettavisen.

Reklame

Black Week: De beste kuppene du gjør på Fjellsport-salget