*Nettavisen* Nyheter.

Tatt med dynamitt ved Oslo-skole

Her ble sjåføren stoppet med 220 kilo sprengstoff så dårlig sikret at det kunne ha utløst en katastrofe. Men ingen kan ta fra ham tillatelsen til å frakte dynamitt.

04.03.08 14:40

(iOslo.no) 39-åringen er i Oslo tingrett dømt til 21 dagers betinget fengsel, og til å betale 15.000 i bot. Lovbruddet var alvorlig nok, men det kunne ha gått svært mye verre. Da mannen ble stoppet og kontrollert av trafikkpolitiet i september 2006 viste det seg at lasterommet inneholdt til sammen 220 kilo sprengstoff, 140 kilo anolitt og 80 kilo dynamitt. I tillegg hadde mannen 1000 tennere liggende i samme rom som sprengstoffet.

I tillegg ble mannen stoppet i Arups gate midt på en fredag. Tvers over veien, i Egedes gate ligger Gamlebyen skole. Hadde sprengstoffet av en eller annen grunn detonert ville svært mange menneskeliv gått tapt.

- Vi hadde en sakkyndig fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som konkluderte med at det ikke bare var en teoretisk, men en reell mulighet for detonasjon, sier politiadvokat Øystein Skjønborg til iOslo.no.

Livsfare i 200 meters radius
- Ifølge den sakkyndige ville alle i 200 meter i direkte sikt fra bilen være i direkte livsfare på grunn av splinter og utkast, dersom lasten hadde eksplodert. Samtidig ville alle i en radius av 1000 meter være i fare, sier Skjønborg.

- Og bilen ble stanset i Oslo sentrum?

- Den ble stoppet i Arups gate i Gamlebyen, sier han.

Ifølge dommen hadde mannen nærmest slengt dynamitten inn i lasterommet:

«[...]tennere lå i kartonger som var åpnet og plassert (tilfeldig og på skrå) slik at innholdet kunne falle ut og bli truffet av verktøy som lå løst i lasterommet. Minst en av de åpnede kartongene stakk også opp over skilleveggen og med kartongåpningen vendt over mot skilleveggen med derav følgende økt risiko for at tennere fra denne kunne komme over og bli blandet med eksplosivene på den andre siden av skilleveggen.»

Påtalemyndigheten var innstilt på å kreve streng straff av allmenn- og individpreventive grunner, men valgte ikke å påstå ubetinget fengselsstraff, ettersom saken har rukket å bli halvannet år gammel. Allikevel fikk aktor gjennomslag for sin straffepåstand i retten.

- Det er viktig at påtalemyndighet og domstol reagerer strengt på overtredelser på regelverk om transport av farlig gods. Det representerer en fare for både bilfører, og i denne saken omgivelsene. Dette er ordinært sprengstoff, men det kritikkverdige er måten det er transportert på, sier han.

Mister ikke tillatelsen
Mannen har fraktet eksplosiver i 15 år og har ifølge sin egen forklaring aldri hatt uhell i jobben. Selv om han nå blir dømt for svært skjødesløs håndtering av sprengstoff mister han ikke tillatelsen.

- Vi har ikke vært borti noe lignende før, og vi ser alvorlig på slike overtredelser, sier Skjønborg.

- Har han mistet tillatelsen til å frakte sprengstoff?

Nei, det ble heller ikke påstått av påtalemyndigheten, sier han.

- Hvorfor ikke det?

- Det kan jeg ikke svare på nå. Det har ikke vært noe tema, sier han.

Kan ikke inndra
Men årsaken til at mannen får fortsette med transporten er at det ikke finnes noen hjemmel for å frata sjåfører retten til å frakte farlig gods, når de først har fått godkjennelsen.

- Det er et hull her. Det er slik at alle som skal frakte sprengstoff, ifølge internasjonale bestemmelser, må ha et ADR kompetansebevis. Det er regulert gjennom forskrift om transport av farlig gods, og det er Statens vegvesen som utsteder den. Denne godkjennelsen har ikke vi hjemmel for å inndra. Det er mulig påtalemyndigheten kunne påstått inndragelse av den, men jeg er usikker på om det finnes hjemmel der også, sier avdelingsleder Siri Hagehaugen i enhet for farlige stoffer og transport av farlig gods i DSB.

Det er svært strenge regler for andre typer tillatelser knyttet til eksplosiver og farlige stoffer, og de kan trekkes inn av direktoratet. Men frakten av sprengstoffet kan først reguleres i 2009.

- Får håpe han har lært
- Det har med jevne mellomrom vært brudd på reglene for transport, og jeg ønsker absolutt på utrede mulighetene for å få denne hjemmelen, sier hun.

- Men fram til da kan denne mannen bare gå rett ut og frakte, til tross for at han er straffedømt for skjødesløs omgang med store mengder sprengstoff.

- Ja, han kan gå rett ut og frakte. Vi får håpe vedkommende har lært, sier hun.

- Det er viktig at de som setter ut et transportanbud sikrer seg at det blir gjennomført på en tilfredsstillende måte, sier hun.

Det er ennå ikke klart om mannen anker.

Les flere nyheter på iOslo.no

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.