Telenor-fiende med nytt krumspring

Foto: (Montasje)

Nå er den russiske rettsaken utsatt på nytt.

24.03.10 11:21

Spillet rundt Telenors russiske eventyr er i ferd med å bli mer og mer farsepreget. En forretningsdomstol i Tyumen har nå for fjerde gang utsatt Telenors ankesak i den mye omtalte Farimex-saken

Store verdier
Selv om saken etterhvert unektelig har et komisk preg over seg, et det stor verdier det er snakk om.

Saken dreier seg om Telenors anke over en dom i Omsk, der Telenor East Invest AS ble idømt en erstatning på 1,7 milliarder dollar. Dommen er et resultat av et krav fra Farimex Products Inc., som eier tegningsretter tilsvarende 0,002 prosent av aksjene i det russiske teleselskapet OJSC VimpelCom.

Mer tull
Ved starten av dagens høring opplyste Farimex at fire av Alfa-selskapene som opprinnelig var inkludert i søksmålet, CT Mobile, Avenue, Janow og Santel, nå var opphørt. Retten satte 16. april 2010 som ny høringsdato med begrunnelse at retten trengte tid for å se gjennom dokumentene Farimex hadde lagt fram.

Ingen av de fire Alfa-selskapene har anket Omsk-dommen av 2. mars 2009, skriver Telenor i en melding.

Telenors anke over Omsk-dommen skulle egentlig vært hørt i Tyumen 26. mai 2009, men saken ble først utsatt til 10. Juni 2009 begrunnet med at tredje part ikke var formelt riktig informert, deretter til 30. september 2009. Den 30. september ga retten Farimex medhold i at saken måtte utsettes til 24. mars 2010, inntil en Farimex-relatert sak i New York var behandlet. Den saken ble trukket 15. oktober i fjor.

Telenor har satt som en forutsetning for en avtale med den russiske forretningsmannen Mikhael Fridman, om å kombinere OJSC VimpelCom og Kyivstar, er at Farimex-saken og alle tilknyttede beslutninger og rettslige påbud trekkes eller avvises uten kostnad for Telenor.

Tilbudet til minoritetsaksjonærene i OJSC VimpelCom om å bytte sine aksjer i aksjer det nye VimpelCom Ltd. ble satt fram 9. februar 2010. Tilbudet stenger i USA kl 17.00 New York-tid 15. april 2010 og i Russland kl 23.59 den 20. april 2010, med mindre tilbudet forlenges.

Telenor vs Vimpel Communications
Telenor har ligget i en årelang konflikt med Mikhail Fridmans AlfaGruppen.

Telenor ble i april 2008 saksøkt av det ukjente selskapet Farimex for 3,8 milliarder dollar.

Farimex er et selskap registrert på De Britiske Jomfruøyene som hevder å eie 0,002 prosent av VimpelComs aksjer.

Telenor har hevdet at Farimex har nære forbindelser til Telenors mangeårige erkefiende, oligarken Mikhail Fridman.

I søksmålet mente Farimex at Telenor hadde skadet inntjeningen til VimpelCom, der Telenor eier 33,6 prosent, fordi Telenor motsatte seg et kjøp av et ukrainsk mobilselskap. Telenor har hele tiden avvist søksmålet som grunnløst. I august i fjor ble Telenor dømt til å betale 2,8 milliarder dollar, men denne dommen ble satt til side.

Saken ble behandlet av en ankedomstol i Sibir, og der ble Telenor dømt til å betale 1,7 milliarder dollar i bot.

Både Farimex og VimpelCom kan inndrive beløpet. VimpelCom har signalisert at de ikke vil gjøre det.

I fjor kom det både meldinger om at Telenors aksjer i VimpelCom var blitt tatt i arrest og at de skulle bli tvangssolgt.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.