Thon tapte mot Nettavisen

Foto: (Scanpix)

Nettavisen får ikke rettergangsbot for å ha navngitt Olav Thon i farskapssaken.

30.11.06 12:19

Det har Borgarting lagmannsrett bestemt etter at de har avvist et kjæremål fra Olav Thon.

Thon ville at Nettavisen skulle ilegges rettergangsbot etter at de navnga ham i en farskapssak.

Oslo tingrett avsa 16. oktober sin kjennelse der slutningen var at Nettavisen ikke skulle ilegges rettergangsbot.

Thon påkjærte kjennelsen til Borgarting lagmannsrett, men lagmannsretten har nå avvist kjæremålet.

I tillegg er Thon ilagt saksomkostninger for TV 2 Interaktiv med 7500 kroner.

- Gjeldende rettspraksis
- Lagmannsrettens avgjørelse er helt i samsvar med gjeldende rettspraksis. Det bør heller ikke bli slik at parter i private saker skal kunne påkjære en beslutning fra en domstol om ikke å ilegge rettergangsstraff, når domstolen selv ikke finner dette nødvendig, sier advokat Jan Holland i TV 2.

Vurderer å påkjære
Thons advokat, John Christian Elden, sier de vurderer å påkjære kjennelsen videre.

- Dette er en morsom jurdisk kjennelse som det er all grunn til å vurdere å påkjære. Lagmannsretten bemerker selv at den løsning at Thon som krenket part ikke skal ha rett til å klage over tingrettens avgjørelse kan være urimelig, men de mener at Høyesterett tidligere har tolket loven slik. Det gjenstår å se om de fortsatt vil gjøre det, sier Elden til Nettavisen.

- Det vi alternativt må gjøre er å be statsadvokatene om å erklære kjæremål slik at lagmannsretten tar stilling til om Nettavisen bør bøtelegges, sier advokaten.

Ikke sønn av Thon
Det var i slutten av september at Nettavisen navnga Thon i forbindelse med at en mann hadde gått til retten for å få vite om han var sønn av milliardæren.

Thon ble pålagt av tingretten å avgi DNA-prøve. DNA-prøven viste at mannen ikke var sønn av Thon.

Felt i PFU
Thon klaget også identifiseringen inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU).

I PFU ble Nettavisen felt for å ha brutt god presseskikk ved å navngi Thon i saken. PFU-avgjørelsen kan du lese du her.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.