BORGARTING LAGMANNSRETT (Nettavisen): Det går mot slutten av ankerettssaken mellom Eirik Jensen og Gjermund Cappelen. De er begge tiltalt for grov omfattende hasjsmugling og grov korrupsjon.

Fredag vitnet riksadvokat Tor-Aksel Busch for Spesialenheten. Han er landets øverste påtaleleder (se faktaboks under) og den som har beordret tiltalen mot Jensen og Cappelen. Ett av temaene han ble spurt om i retten var rykter i ulike politidistrikter på Østlandet om at Jensen hadde et kriminelt samarbeid med hasjsmugleren Cappelen.

Busch sier han aldri har hørt noe om disse ryktene.

- At det var ulike oppfatninger om Eirik Jensen i norsk politi tror jeg de aller fleste har hørt om. Men slik er det iblant for de som jobber med et krevende felt. Det kan gå på ulike vurderinger, kunnskaps- og kompetansenivåer, sier riksadvokat Busch til Nettavisen.

- At det var spørsmål om han hadde begått straffbare forhold er ikke noe jeg har hørt.

Les også: - Begrepet «møkkete tjenestemann» ble brukt om ham

- Aldri hørt rykter om Jensen-kriminalitet

Siden slutten av 70-tallet har 68-åringe Busch gått gradene fra politiadvokat, statsadvokat og nå som riksadvokat. Gjennom et langt yrkesliv har han hatt tett kontakt med andre påtaleledere og polititopper.

Flere spanere og politiledere har fortalt i retten om at de hadde mistanke om at Jensen hadde et usunt forhold til kriminelle.

Jensen og hans tidligere sjef Einar Aas hadde et betent forhold. Tidligere har Aas fortalt i retten om at politikollegaer omtalte Jensen som «møkkete tjenestemann».

- Den type ord bruker jeg ikke, og det har jeg aldri hørt. Men det var ulike oppfatninger om Jensen og måten han arbeidet på, og han var flink, det har jeg selvfølgelig hørt.

Les også: Tidligere Jensen-kollega: - Minnet ikke om en korrupt politimann

- Har du i løpet av din karriere hørt rykter om at Jensen skal ha begått straffbare forhold?

- Nei, det har jeg ikke. Jeg vet det har vært noen etterforskninger fra Spesialenheten tidligere, men det har ikke resultert i noen tiltaler, sier Busch.

Jensen: - Tar sterk avstand

Nettavisen har tidligere omtalt at Spesialenheten etterforsket Jensen for mistanke om å ha for tett kontakt til kriminelle, men den saken ble henlagt i 2009. I 2017 omtalte også VG at en narkodømt mann varslet Spesialenheten om Jensen i 2011.

Da Busch i desember 2013 fikk vite om at Jensen kunne være involvert i straffbare forhold ble han overrasket.

- Det var informasjon som gikk inn på meg. Som jeg forklarte i retten hadde jeg hatt mye kontakt med Jensen, profesjonelt, i ulike sammenhenger. Det har vært nyttig å diskutere dette med ham. Saken vakte oppsikt i vårt miljø, sier Busch.

Les også: Etterforskningsleder sikker på at Eirik Jensen er skyldig

Jensen har hele tiden hevdet sin uskyld, og holdt fast på sin forklaring om at hans kontakt med Cappelen utelukkende var fordi hasjsmugleren var Jensens informant. Han mener Busch sine uttalelser er gledelige.

- Det er som jeg har hevdet hele tiden. Det som foregår i retten nå har jeg tatt sterk avstand fra hele veien, sier Jensen til Nettavisen.

- Jeg vet også, ut ifra det jeg har sett på ulike nettsteder, at det er fremsatt en rekke påstander knyttet til mine angivelige kriminelle aktiviteter. Men det er betryggende at Riksadvokaten avkrefter at han har hørt noe slikt. For meg fremstår det som en objektiv og ærlig konklusjon.

- Tiltalen er feil

- Men han har likevel tatt ut tiltale mot deg. Hva tenker du om det?

- Det er ikke lett til å få landets øverste påtaleleder til å reflektere over om det er riktig eller galt, men vi har påpekt en rekke momenter med etterforskning av saken som vi mener underbygger at tiltalen er feil. Det blir uansett opp til retten å vurdere.

- Dessuten skal man ikke tro at riksadvokaten i vitneboksen ville erkjent noen form for svakheter ved etterforskningen. Det er heller ikke hans jobb. Det er det juryen som skal vurdere.

- Du har vært under etterforskning av Spesialenheten to ganger tidligere. Hvorfor havner du i deres søkelys?

- Det er flere grunner til det, blant annet at jeg har jobbet på en litt annerledes måte enn mange politifolk. Men de sakene ble henlagt. Jeg har også hatt en metodikk som er annerledes i jobben. Metodene er godt innenfor det som er tillatt.

Cappelens advokat Benedict de Vibe rynker på nesen av Jensens påstander om at han aldri har begått straffbare handlinger, men er ikke overrasket over at riksadvokaten ikke har hørt noe om de negative ryktene.

- Mer enn bare rykter

- Nå har ikke Busch jobbet i politiet i den perioden Jensen og Cappelen skal ha samarbeidet. Da har han jobbet som statsadvokat og Riksadvokat. Da er det grenser for hvilke type informasjon som tilflyter en mann i en slik posisjon, sier de Vibe til Nettavisen.

- Spesialenheten ble jo varslet i 2011, det har det vært vitneførsel om i retten. Så vi har eksempler på at de sammen med Kripos vurderte om de skulle starte etterforskning. Spesialenheten valgte ikke å gjøre det, men dette handler om er mer enn rykter.

Cappelen-forsvareren poengterer også at en rekke politivitner har forklart seg om ryktene i retten.

- Flere fra politiet i gamle Asker og Bærum politidistrikt har forklart seg om dette, at Jensen drev med kriminell aktivitet og at han var en møkkete polititjenestemann.

Den tidligere politimannen Eirik Jensen ble i Oslo tingrett i september 2017 dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj.

Medtiltalte Gjermund Cappelen ble dømt til 15 års fengsel for grov korrupsjon og innførsel av 16,7 tonn hasj. Cappelen ble tilkjent seks års strafferabatt.

Jensen har anket skyldspørsmålet. Cappelen har erkjent skyld, men har anket straffutmålingen. Ankesaken i Borgarting lagmannsrett er ferdig i slutten av januar.