– Når det gjelder siktedes psykiske helsesituasjon, mener retten det på det nåværende tidspunkt er sannsynlig at siktede hadde skyldevne i gjerningsøyeblikket, skriver Oslo tingrett i kjennelsen etter fengslingsmøtet onsdag.

Den 36 år gamle mannen er siktet for å ha skutt og drept sin far, Tor Kjærvik, og for å ha forsøkt å drepe farens samboer på Røa i Oslo i 12. april i år. Han er for tiden innlagt på psykiatrisk sykehus.

Ba om åtte uker

Politiet ba onsdag om at mannen blir varetektsfengslet i åtte uker med brev- og besøksforbud, samt medieforbud de fire første ukene av perioden. Retten mente likevel at mannen kun skal holdes fengslet i fire uker, med medieforbud de to første ukene. Han undergis brev- og besøksforbud i hele fengslingsperioden.

Retten mener at det er en fare for at mannen vil forsøke å påvirke vitner dersom han løslates.

– Ettersom siktede skal undergis rettspsykiatrisk vurdering og tvungen observasjon, herunder er innlagt på psykiatrisk sykehus nå, kan saken stå i en annen stilling om fire uker, skriver Oslo retten i kjennelsen.

Tar sikte på rettssak i år

De skriver videre at påtalemyndigheten har varslet at de vil be om at mannen holdes varetektsfengslet fram til hovedforhandling i saken.

– Man tar sikte på å kunne ta ut tiltale til høsten slik at hovedforhandling kan gjennomføres før årsskiftet, står det i kjennelsen.

Det fremgår også at påtalemyndigheten ønsket å unnta fengslingskjennelsen fra offentlighet, men retten ga heller ikke påtalemyndigheten medhold i dette.

Varslet begjæring om løslatelse

Sønnens forsvarer, advokat Sol Elden, sa tirsdag til NTB at sønnen ville begjære seg løslatt under fengslingsmøtet onsdag.

– Han samtykker ikke og ønsker at retten vurderer hvorvidt fengslingsvilkårene er oppfylt, sa Elden til NTB.

(©NTB)