Norges Bondelag opplever stor pågang fra bønder som sliter både fysisk og psykisk, skriver P4 Nyhetene. For mange går tørken hardt utover helsa.

- De beskriver en vanskelig hverdag med stor usikkerhet knyttet til en situasjon man ikke har helt kontroll over, forteller leder Lars Petter Bartnes til P4 Nyhetene.

Flere er bekymret for hvordan de skal få endene til å møtes, og det går mye tid med til å skaffe nok mat til dyrene. Norsk Landbrukssamvirke har satt inn kriseberedskap, og de har rådgivere som hjelper med faglige og økonomiske spørsmål, samt helse, miljø og sikkerhet. De som kjenner de trenger oppfølging oppfordres til å ta kontakt.

- De vet at det kommer regninger, som de vil ha trøbbel med å betale. Så det er tunge dager, sier Bartnes.