Justeringene skal etter planen innføres i uke 3, skriver VG.

– Vi har gitt i oppdrag til Utdanningsdirektoratet, FHI og Helsedirektoratet å vurdere trafikklysmodellen og foreslå et nytt og mer gjennomførbart gult nivå for de eldste elevene, altså i videregående skole. Det er litt for tidlig å si hva dette vil munne ut i. Målet mitt er å holde skoler og barnehager åpne, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Brenna og regjeringen har fått mye kritikk for at videregående skoler i hele landet er på rødt nivå. Nå skal Utdanningsdirektoratet og helsemyndighetene se på mulighetene for å justere gult nivå slik at det blir mulig å innrette nivået så det kan forene et godt opplæringstilbud og smittevernfaglig forsvarlig drift.

(©NTB)