Vinterens influensautbrudd har ført til 17 dødsfall blant pasienter innlagt i intensivavdeling med mistenkt influensa eller påvist influensa.

Intensivavdelingen på Haukeland har fått inn flere alvorlig influensasyke pasienter. Hordaland er hardest rammet i landet, skriver Bergens Tidende.

– Det dreier seg om fire normalt friske og velfungerende mennesker som nå ligger på intensivavdelingen, sier overlege Stig Gjerde ved Haukeland sykehus ifølge avisen.

Fra januar: Influensautbruddet har nådd toppen

TV 2 får opplyst av tre av de innlagte skal være kritisk syke.

Vinterens influensautbrudd har vært langvarig med mange smittede, viser ferske tall fra Folkehelseinstituttet:

– Siden begynnelsen av denne vinterens sesong, som startet i uke 40 i fjor, og fram til i dag, har det på landsbasis vært drøyt 4.300 sykehusinnleggelser, skriver instituttet.

Tall fra rundt 60 intensivenheter viser at 242 pasienter fra og med uke 46 i 2017 er blitt innlagt i intensivavdeling med laboratoriepåvist influensa. 119 pasienter er blitt innlagt i intensivavdeling med klinisk mistanke om influensa.