Torsdag vedtok det rødgrønne byrådet i Oslo å gire opp sykkelsatsingen. I den nye og ambisiøse sykkelplanen, er målet å nesten tredoble antall sykkelveier.

Totalt vil 530 kilometer blir tilrettelagt for syklister. Det er lenger enn avstanden mellom Oslo og Trondheim.

«Det er en glede å meddele at den nye planen for sykkelveinettet i dag ble vedtatt av byrådet, og nå sendes videre til behandling i bystyret. Da økes omfanget av sykkelveiplaner fra 180 til 530 kilometer!», skriver Sykkelprosjektet i Oslo kommune på Twitter.

Prislappen for hele sykkelveinettet, er anslått å bli 8,5 milliarder kroner.

Les også: Vil bruke 7,9 milliarder på superveier for syklister

- 100 km før 2025

Planen erstatter sykkelplanen som ble vedtatt i 1999, og øker altså ambisjonen fra 180 til 530 kilometer med sykkelveier i Oslo.

Så langt er 200 av de 530 kilometerne på plass.

- Det er ikke satt et mål i planen om når hele sykkelveinettet skal stå ferdig, men i perioden 2015-2025 skal det bygges 100 kilometer med sykkelvei. Fra 2015 til 2017 ble det bygget ca. 22 kilometer, og målet for i år er 15 flere, så vi er godt i gang, sier kommunikasjonsansvarlig Liv Jorun Andenes i Sykkelprosjektet til Nettavisen.

I 2025 vil det dermed fortsatt gjenstå 230 kilometer med sykkelveinett før Oslo når sitt endelige mål. Ansvaret for utbyggingen fordeles mellom stat og kommune, men mesteparten av de gjenstående sykkelveiene tilhører kommunen.

- I 2015 ble sykkelstrategien vedtatt, hvor det viktigste tiltaket er å utvikle et sammenhengende sykkelveinett. Da startet man å lage denne planen. Sammenlignet med den gamle planen, som har vært gyldig fram til nå, er ambisjonsnivået jekket veldig opp, sier Andenes.

Her kan du lese mer om de pågående og planlagte sykkelveiene

Nguyen Berg: - Blir en ekte sykkelby

I sykkelstrategien, som et samlet bystyre står bak, er målet at 16 prosent av alle reiser i Oslo skal foregå med sykkel innen 2025. Men det sittende byrådet har i sin byrådserklæring oppjustert målet til 25 prosent.

«Byrådet har store ambisjoner for sykkel i Oslo og er allerede godt i gang med å gjøre Oslo til en sykkelby. Økt sykkelandel bidrar til å bedre folks mobilitet, redusere klimagassutslipp og luftforurensing, fremme god folkehelse, triveligere bymiljø og tryggere skoleveier», står det i vedtaket fra byrådet.

Det påpekes videre at Oslo må bli en by hvor det oppleves som trygt og attraktivt å sykle, for å nå målet om flere syklende.

- Denne planen vil gjøre Oslo til en ekte sykkelby. Byrådet har mangedoblet sykkelveiutbyggingen siden vi kom inn i byråd, men det er fortsatt mye jobb igjen å gjøre og mange opplever det fortsatt som utrygt å sykle i Oslo. Mangel på sykkelveier gir også mer konflikt med biltrafikken, som er irriterende for både bilister og syklister, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg (MDG), i en epost til Nettavisen.

- Minst mulig frustrasjon

Nguyen Berg sier de med planen vil unngå irritasjon i trafikken.

- Vi er opptatt av at Oslo skal være en effektiv by å ferdes i, og at man som trafikant skal oppleve minst mulig frustrasjon og irritasjon på veien. Derfor får vi nå på plass en plan som skal sørge for nettopp dette, enten du er bilist eller syklist, sier byråden.

Bystyret skal behandle sykkelplanen senere i vinter.

Les også: Slik blir MDGs sykkelveinett i Oslo

Her blir det byruter

En del av planen er et sammenhengende sykkelveinett innenfor Ring 3, som Statens vegvesen har planlagt i samarbeid med Oslo kommune.

Totalt skal det etableres åtte nye byruter, på til sammen 53 kilometer.

Her skal byrutene gå:

Byrute 1: Torshov – Vippetangen.
Byrute 2: Smestad – Tøyen/Galgeberg.
Byrute 3: Rådhusplassen – Dælenenga/Ring 2.
Byrute 4: Frogner – Tiedemannsjordet.
Byrute 5: Frognerparken – Galgeberg.
Byrute 6: Skøyen – Carl Berners plass.
Byrute 7: Gaustad – Storo.
Byrute 8: Nydalen – St. Olavs plass.

Ifølge byrådserklæringen skal 60 kilometer sykkelvei, sykkelfelt og bilfrie gater være etablert innen 2019.