Gå til sidens hovedinnhold

Treholtdommen kan bli gjenopptatt

Mistenker at dommen har blitt endret.

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker skal granske Treholt-dommen. Årsaken er mistanke om at en del av dommen er blitt endret. Det gjelder den delen av dommen som i 1985 var gradert hemmelig. Granskningen kan resultere i at Treholt-saken blir gjenopptatt.

I 1985 ble Arne Treholt dømt til 20 års fengsel for spionasje til fordel for Sovjetunionen. Deler av dommen ble hemmeligstemplet og unntatt all offentlighet.

Kan ha gitt falske forklaringer
Etter at Treholt-dommen ble offentliggjort, kom det frem at den delen av dommen som var hemmeligstemplet, har blitt endret.

- Dersom det skulle vise seg at det er foretatt rettinger eller omskrivninger etter domsavsigelsen, så kan det ha blitt gitt uriktige eller falske forklaringer under lagmannsrettsbehandlingen, sier Harald Stabell til TV 2.

Justisdepartementet mottok i 1985 en nummerert kopi av dommen. Men etter at TV 2 nylig fikk tilgang til den, viser den seg å skille seg vesentlig ut fra originalen.

Hvorfor er det ingen som kan svare på. Heller ikke hva som er endret i originaldommen, hvorfor og når det er gjort kan noen gi fullgode svar på.

- Det er veldig strenge regler for å foreta retting av en dom etter at den er avlest, sier Stabell.

Pengebeviset skal granskes
Nå har Gjenopptakelseskommisjonen satt i gang en uavhengig teknisk granskning av dommen.

- Etter anmodning fra prosessfullmektig Harald Stabell har kommisjonen bedt Statens kriminaltekniska laboratorium i Sverige å foreta tekniske undersøkelser av dommen. Det er den delen av dommen som tar for seg det avgjørende pengebeviset som skal granskes, sier Ann-Kristin Olsen, Fylkesmann og nestleder i Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker, til TV 2.

- Det dreier seg om å klarlegge visse forhold knyttet til rettelser som er foretatt i dommen. Kommisjonen har bedt Statens kriminaltekniske labaratorium i Sverige om å foreta de undersøkelser som domfelte selv har bedt om blir foretatt., sier Olsen til TV 2.

- Det kan være helt avgjørende dersom man kommer til at det er foretatt rettinger eller omskrivinger i ettertid. Det reiser vidtgående spørsmål om hva som egentlig har skjedd i lagmannsretten, og kan i seg selv gi grunnlag for en gjenopptakelse av hele Treholtsaken, sier Stabell.

Reklame

Har vært utsolgt i 14 år: Nå er superutgaven her