Tror Gjedrem dobler renta

Foto: (Foto: Christian Bakken/TV 2 Nettavisen)

Handelsbanken med Knut Anton Mork i spissen, tror Norges Bank dobler renta i løpet av 2005. Samtidig anbefaler banken å binde renta.

«Vi har revidert vårt rentesyn. Vi var tidlig ute med å predikere rentekutt og lav rente lenge, men vi mener nå at ny informasjon om den økonomiske utviklingen tilsier at Norges Bank vil sette opp renten med 0,5 prosentpoeng 30. juni, og at styringsrenten deretter gradvis vil bli justert opp til 3,5 prosent innen utgangen av året,» skriver Handelsbanken i sin morgenrapport tirsdag.

Norges Banks styringsrente er i dag på 1,75 prosent, og dersom Handelsbankens prognose slår til, vil altså renta dobles i løpet av året.

Anbefaler rentebinding
På dagens rentenivå ligger boliglånsrenta på mellom 3,5 og 4,0 prosent. Med en dobling av Norges Banks rentenivå, vil flytende boliglånsrente kunne øke til 5 prosent. For et vanlig boliglån på 1,5 millioner kroner betyr det en måndlig økning i renteutgiftene på nærmere 2.000 kroner.

Handelsbanken utelukker ikke ytterligere renteøkninger etter 2005, og anbefaler derfor å binde renta.

Klikk på bildet for å forstørre.

- Dette er ikke en gylden mulighet til å være smart, eller å lure banken. Det vi er opptatt av, er at det nå er større usikkerhet rundt rentenivået, og at det foreligger en risiko for et enda høyere rentenivå fremover. Derfor anbefaler vi nå å binde renta, sier Knut Anton Mork til TV 2 Nettavisen.

Inflasjonen øker
Det er flere grunner til at Handelsbanken endrer sitt rentesyn. I første rekke er det troen på at kjerneinflasjonen vil stige, og nærme seg målet på 2,5 prosent til sommeren som presser Handelsbankens prognoser opp. Dernest pekes det på lavere arbeidsledighet og økte oljeinntekter som ytterligere faktorer som presser renten.

Knut Anton Mork synes ikke dagens reviderte rentesyn er oppsiktsvekkende.

- Når pengepolitikken endres fra å stimulere til å holde igjen, skjer endringene erfaringvis ganske raskt. Har vi rett i at kjerneinflasjonen er tilbake, kunne det kanskje vært rom for å heve renta enda mer, men vi tror sentralbanken vil være varsom av hensyn til kronekursen, sier Mork.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.