Fredag er det duket for et dramatisk ekstraordinært styremøte i stiftelsen Cultiva i Kristiansand. Mot rådene fra administrasjonen og det faglige investeringsrådet vil det nye styret bruke 100 millioner kroner av stiftelsens midler på å bygge en omstridt Kunstsilo.

- Jeg er forundret over styrets vilje til å sette til side en etablert god utdelingsregel og satse 2-3 ganger maks årlig utdeling på ett enkelt engasjement, skriver NHH-professor Thore Johnsen til Cultivas direktør.

Firedoblet bevilgningen
Cultiva ble etablert av Kristiansand kommune og fikk sin kapital etter at kommunen tjente et milliardbeløp på salg av kraftaksjer.

Stiftelsen har lagt seg opp en bufferkapital på 376 millioner kroner, og har rom for å utdele rundt 45 millioner kroner i året til gode formål.

Det gamle styret ville i fjor sommer bevilge 25 millioner kroner til Kunstsilo-prosjektet.

Styret ble endret i juni 2017, og tidligere Høyre-statsråd Ansgar Gabrielsen (som har vært styreformann siden 2009) fikk to nye styrekolleger og to nye varamedlemmer.

Her er det gamle styret.

Her er det nye styret.

Rett før jul satt det nye styret strek over historien - og ville firedoble bevilgningen.

Siden har det haglet med beskyldninger om inhabilitet, vennskap og smøreturer verdt en halv million, knyttet til milliardæren og giveren av kunstsamlingen, Nicolai Tangen.

Tar fra unge talenter
På sosiale medier er det et opprør mot det motstanderne oppfatter som å ta penger fra barn og unge, og gi til «fiffen». Over 1.000 har undertegnet et opprop mot bygging av Kunstsilo til 600 millioner kroner.

Motstanderne viser til at Cultivas mål er å bruke 40 millioner kroner i året for å gjøre Kristiansand til Nordens fremste kulturby for barn, og at vedtatt strategi er å satse på barn og unge talenter, og på kompetanseutvikling.

Dersom Cultiva-styret bevilger 100 millioner til Kunstsilo, må stiftelsen gi 87 millioner kroner mindre til barn og ungdom i Kristiansand de neste ti årene.

Ekspertene advarerer
Milliardstiftelsen har et faglig tungt investeringsråd, som består av NHH-professor Thore Johnsen, professor Steen Koekebakker fra Universitetet i Agder og økonomidirektør Inger-Lise Larsen fra Sparebankstiftelsen.

Ekspertene er kritiske til styrets ønske om å tappe Cultiva for 100 millioner, så det er ikke bare NHH-professor Thore Johnsen som er forundret:

Steen Koekebakker skriver at han «fullt ut deler skepsisen til den store «kunstsilo»-utdelingen».

Inger-Lise Larsen skriver at hun er «også forundret over styrets vilje/beslutning om en så vidt høy utdeling til ett prosjekt».

Frykter aksjefall
I verste fall frykter finansekspertene at Cultiva kan komme i en skvis dersom aksjemarkedet opplever nye fall som i 2000/2001 og 2009.

I så fall frykter administrasjonen at resultatet vil bli at Cultiva må stoppe alle utdelinger til grunnkapitalen igjen er oppfylt.

Størrelsen på bufferkapitalen har ikke bare betydning for hvor mye penger man kan dele ut, men også for risikoevnen. Jo høyere bufferkapital, desto større evne til å investere i aksjer og tåle et midlertidig aksjefall.

Hvis bufferkapitalen tømmes for 100 millioner kroner tviler finansekspertene på at Cultiva kan ha så mye som 52 prosent av pengene i aksjemarkedet.

NHH-professor Thore Johnsen sier rett ut at at man bør ta ned aksjeandelen, mens de to andre ekspertene er i tvil.

Hvis Cultiva flytter penger fra «trygge» plasseringer i bank og til mer risiko i aksjemarkedet, er forventningen at man over tid også får høyere avkastning.

Hvis man må ta ned aksjeandelen, betyr det lavere avkastning - og dermed enda lavere utdelinger til barn og unge i fremtiden. Anslagene går ut på at man i så fall må kutte årlige bevilgninger med rundt 10 millioner kroner.

Styret i Cultiva har ekstraordinært møte fredag 19. januar.

Sier nei til lån på 100 millioner
Cultiva-direktør Erling Valvik er tidligere rådmann i Kristiansand kommune, og det er han som har undertegnet styredokumentene som skal behandles på fredag.

Formelt er det Sørlandets Kunstmuseum som har søkt om penger til å bygge Kunstsilo. Søknaden lyder på 100 millioner i støtte til prosjektet og ytterligere 100 millioner kroner i lån. Det siste blir trolig avslått.