OSLO TINGRETT (Nettavisen): Mandag startet rettssaken mot den ekstreme islamisten Mohyeldeen Mohammad. Han er tiltalt for trusler mot stortingsrepresentant og nestleder i Venstre (V) Abid Raja.

Kort tid før retten ble satt bekreftet advokat Brynjar Meling at den tiltalte ikke kom til å møte, og saken ble utsatt.

- Han visste ikke om at det skulle være noen rettssak, og leste om dette gjennom media, sier advokat Brynjar Meling til Nettavisen.

- Eier ikke skam

Aktor, statsadvokat Frederik G. Ranke, kommer med følgende stikk til den tiltalte ekstremisten.

- Hvis du har rent mel i posen så hadde du vel møtt opp ...

Fornærmede Raja tordner mot islamisten.

- Ekstremister som Mohammad eier verken skam eller mot til å stå til rette for sine handlinger. De undergraver samfunnet, og forsøker å unndra seg å stå til rette, sier Raja til Nettavisen.

- Jeg skulle egentlig vært i London med utenrikskomiteen i dag og i morgen, men måtte avlyse min deltakelse på grunn av rettssaken. Dette påvirker min arbeidshverdag som politiker. Jeg hadde sett frem til å bli ferdig med saken, og at ekstremisten fikk sin straff som fortjent.

Trolig befinner islamisten seg i utlandet. For få dager siden er det elektroniske spor som viser kontantuttak av et mindre beløp i Marokko. Ranke sier i retten at det vil bli utstedt en pågripelsesbegjæring.

Det er retten som skal avgjøre om denne effektueres. Rettssaken blir nå forsøkt berammet 13. - 19. november.

- Han er en ussel og feig ekstremist. Om han virkelig har reist ut av landet kan han like gjerne forbli vekke. Jeg og vi i Norge lever godt med at han aldri returnerer, tordner Raja.

Opprinnelig hadde Mohammad fått oppnevnt advokat Solveig Høgtun som sin forsvarer, men den tiltalte ekstremisten ønsket å bytte advokat.

- Skitne svin

Det er ennå ikke klart om retten godkjenner byttet, men dette er en formalitet. Høgtun bekrefter til Nettavisen at hun vil begjære seg tatt av saken.

Søndag var Nettavisen i kontakt med en person som i en årrekke har brukt samme telefonnummer som Mohammad. Personen ville ikke svare på hvem han var, men hevdet han ikke var den tiltalte ekstreme islamisten.

Personer i det islamistiske miljøet bruker samme telefonnummer som Nettavisen har på Mohammad.

Øvre strafferamme for trusler mot medlemmer av Stortinget er ti års fengsel. Dersom aktoratet tenker å legge ned påstand om straff i mer enn ett år kan det ikke idømmes fraværsdom, ifølge norsk lov.

I mindre alvorlige saker er det vanlig med fraværsdommer.

Truslene fra Mohammad kom først på SMS til Raja i september 2016, hvor han blant annet skrev:

«Din skitne svin, må Allah brenne deg i Jahannam (helvete, red. anm.), din uoppdratte kafir (vantro, red. anm.) hund. Du er en skam for pakkiser og muslimer, ikke kall deg muslim, for Wallahi du har INGENTING med islam å gjøre, skitne forræder!!!».

Han skrev også: «(...). Du er virkelig et NULL og en skitten murtad kafir! Må Allah gi deg uhelbredelig sykdom, engstelighet, trengsel, fattigdom, et smertefullt og ynkelig liv før døden, og la deg råtne i Jahannam for evig og alltid!!!»

Mohammad publiserte også en video på YouTube hvor han forsvarte SMS-ene han hadde sendt til Raja. Stortingspolitikeren offentliggjorde selv meldingene på Twitter.

Advokat fjernet fra saken

Forrige uke omtalte Nettavisen nyheten om at Mohammads oppnevnte forsvarer, Sulman Hussain, ble tvangsfjernet fra oppdraget.

Årsaken er at retten ikke anså ham som skikket for oppdraget. Da Hussain var jusstudent forsøkte han ved ett tilfelle å få ut informasjon i en straffesak som var under etterforskning av Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Les også: Advokat tvangfjernet fra trusselsak med Abid Raja grunnet terrordømt bror

Dette var i strid med hans arbeidsinstruks, og hva som er vanlig at jusstudenter skal gjøre.

Statsadvokat Frederik G. Ranke mente også det ikke var gunstig at Sulman Hussain var forsvarer i saken fordi hans terrordømte og profilerte bror, Ubaydullah Hussain, er et sentralt vitne.