Nav sier de ikke har mulighet til å hindre en person i å ta med seg uføretrygden til utlandet, selv om vedkommende ikke lenger har lovlig opphold i Norge.

Les også: - Stopper ikke Nav-utbetaling til utviste kriminelle

Nå sier arbeidsminister Annniken Hauglie (H) at hun ønsker å endre regelverket.

- Jeg mener det er urimelig og i strid med vanlige folks rettsoppfatning at personer som er dømt for kriminalitet og utvist fra Norge skal kunne ta med seg uføretrygden til utlandet. Derfor vil jeg arbeide for å endre regelverket, sier Hauglie i et epostsvar til Nettavisen tirsdag.

Vil at utviste skal miste ytelser

- I regjeringsplattformen er regjeringen tydelig på at vi vil se på tiltak som kan begrense og stanse trygdeeksport, innenfor de internasjonale lovene Norge er bundet av. Målet mitt er at utviste personer skal miste retten til ytelser fra folketrygden, slår hun fast.

I regjeringsplattformen fra Sundvollen i 2013 skriver samarbeidspartiene Høyre og Frp dette om trygdeeksport: «Vurdere tiltak som kan begrense og stanse trygdeeksport, men innenfor de internasjonale avtalene Norge er bundet av».

Politimann startet debatten

Det var politiinspektør Thomas Utne Pettersen i Haugesund som blåste nytt liv i debatten om trygdeytelser til kriminelle i en kronikk som først ble publisert i Haugesunds Avis 11. august.

«Etter å ha bidratt minimalt til den norske statskassen, kan nemlig kriminelle på nærmere vilkår få uføretrygden med seg selv om de blir utvist på grunn av omfattende grov kriminalitet. Vi kan altså risikere at kriminelle uføretrygdede kan leve svært godt på norske skattepenger i utlandet - er dette bærekraftig?» skrev politimannen i sitt debattinnlegg om fremmedfrykt og kriminalitet.

Her er innlegget som utløste debatten: Uberettiget fremmedfrykt?

Hauglie sier dette om denne type trygdeeksport:

- Det er betenkelig at personer som er dømt for kriminalitet og utvist fra landet skal kunne leve på norske skattebetalere.

- En hån mot norske skattebetalere, uttalte Fremskrittspartiets Erlend Wiborg om dagens praksis.