Gå til sidens hovedinnhold

Tvungen lønnsnemnd stopper streiker i private omsorgsbedrifter

Regjeringen griper inn med tvungen lønnsnemnd mot streikene innen private omsorgsbedrifter. Helsetilsynet mener streik truet liv og helse ved en institusjon.

Konfliktene mellom NHO og Fagforbundet/FO og Parat/Delta har pågått siden 9. januar. Konfliktene har ført til at vel 100 arbeidstakere i en rekke behandlingsinstitusjoner innenfor rusomsorg, psykiatri, barnevern, pleie- og omsorg og noen barnehager har vært tatt ut i streik.

– Helsetilsynet har vurdert situasjonen slik at det vil oppstå fare for liv og helse ved en konkret institusjon i forbindelse med opptrapping av streiken onsdag morgen, opplyser Arbeids- og sosialdepartementet.

Dette er et heldøgns botilbud som følger opp særlige sårbare og utsatte personer med sammensatte behov.

Reklame

Slik gjør du bålpannen om til en pizzaovn