– Tyverier fra byggeplasser er et stort problem for næringen, sier Jon Sandnes, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening (BNF).

BNL har nylig samarbeidet med politiet og Finans Norge om en veileder for tyverisikring. Ifølge byggenæringen blir tyvene stadig blir mer utspekulert.

– Er først verktøy, GPS-utstyr og andre verdisaker stjålet, er det vanskelig å få tilbake. Disse tyveriene forteller oss også at det er profesjonelle aktører som er på ferde, sier Sandnes.

665 bedrifter svarte på spørsmål om tyverier på byggeplassene i forbindelse med NHOs medlemsundersøkelse i fjor. Undersøkelsen ble utført av Ipsos i november.

22 prosent av bedriftene svarte at de hadde opplevd tyverier i 2019. 63 prosent oppga at tyveriene har ført til økte kostnader, både til sikring og til innkjøp av utstyr. 33 prosent svarte at tyveriene fører til forsinkelser.

Rundt halvparten – 47 prosent av bedriftene – svarte at de anmelder tyveriene til politiet.

– Det er bra, sier Sandnes, som også tror at flere vil anmelde tyverier dersom det blir enklere og kan skje digitalt. Sandnes mener de mange anmeldelsene viser at dette er noe næringen ser alvorlig på.

– Det er viktig at myndighetene prioriterer økonomisk kriminalitet, og at politiet har ressurser til å etterforske sakene, sier han.

(©NTB)