– Det er bred enighet om at dagens system har veldig store svakheter. Så er det mange ulike ideer til hvordan vi skal bringe dette framover, innledet direktøren i Utlendingsdirektoratet (UDI) da forskningsstiftelsen Fafo fredag reiste spørsmålet om det europeiske asylsystemet har gått ut på dato, skriver ABC Nyheter.

Les også: 206 asylbarn forsvant fra mottak i 2017

Forfang påpekte at alle land gjør alt de kan for å hindre asylankomster. Hele systemet baserer seg på at man må ta seg ulovlig inn i Europa. Han anbefaler at man i stedet får en kontrollert tilstrømming av flyktninger via kvoter.

– Får man større grad av kontroll på yttergrensene og opplever at det blir mer kontroll på antallet som kommer til Europa, øker viljen til å diskutere størrelsen på kvoter, mener han.

Systemet med kvoter, en form for regulert uttak av flyktninger hvor statene har en reell forhåndskontroll med hvor mange og hvem som kommer, er ifølge UDI-direktøren den ideelle måten å gjøre det på.

– Det er den ukontrollerte tilstrømningen som er problemet. Den etterlater et inntrykk av nasjonalstater som ikke har kontroll og at byrdene blir ekstremt skjevfordelt.

To tredeler av asylsøkerne som de to siste årene er kommet til Europa, havnet i to land, Tyskland og Sverige.

(©NTB)

Les også: UDI nedjusterer anslag for asylsøkere i år