– Regelverket skal være klart nok, men informasjonspraksisen hos våre samarbeidspartnere (byråer) må vi se nærmere på, skriver Forfang på sin egen blogg.

Den filippinske au pairen til justisminister Jøran Kallmyr fikk varsel om utvisning av Utlendingsdirektoratet tidligere i mai. Direktoratet mener hun bodde ulovlig hos Kallmyr i nesten to måneder i høst.

Et av spørsmålene i saken er om au pairen kan være gjest i en familie i påvente av at fullstendig søknad er levert hos politiet, skriver Forfang.

– Her ser jeg i mediene at noen av våre samarbeidspartnere (byråer) har gitt informasjon som avviker fra det som fremkommer på våre egne hjemmesider og i våre rundskriv. Jeg kan forstå at de som skal forholde seg til regelverket i så fall blir forvirret og kan tro at alt er i orden.

Behandler klage

Forfang kommenterer ikke saken til Kallmyrs au pair spesielt, men kommunikasjonsdirektør Ingeborg Grimsmo bekrefter overfor NTB at UDI har mottatt tilsvar i utvisningssaken og klage på avslaget om opphold.

Vedtaket er uriktig og bygger på feil fakta, mener den filippinske kvinnens advokat Ingvild Boe Hornburg.

Justisministeren hevder at han forholdt seg til informasjon han fikk fra au pair-byrået, som skal ha opplyst at det var ok at kvinnen flyttet inn, men ikke jobbet. Han viste også til informasjon fra det nå nedlagte au pair-senteret til Norsk Folkehjelp.

– Når så store miljøer sier det er slik, har det tydeligvis utviklet seg en praksis og den må jo gjelde for oss som for alle andre, sier Kallmyr til NRK.

Samme regel i årevis

NTB har spurt hvilket ansvar UDI har for at informasjonen fra byråene Forfang omtaler som samarbeidspartnere, er riktig. Til dette svarer kommunikasjonsdirektør Grimsmo:

– Byråene har et selvstendig ansvar for å gi riktig informasjon, men de er jevnlig i kontakt med oss, så vi må sikre oss at de gir ut riktig informasjon fremover.

Forfang påpeker at den aktuelle regelen har vært der «i alle år» og forklarer hvorfor au pairen verken skal bo eller jobbe hos vertsfamilien før søknaden er levert: Det er vanskelig for myndighetene å håndheve et skille mellom de to.

– Den generelle erfaringen er jo også at hele ordningen er sårbar for utnyttelse, påpeker han.

Formålet med ordningen er kulturutveksling, men Forfang mener «folk flest» oppfatter det som en mulighet for avlastning hjemme.

Ap etterlyser klarere regler

Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik ber nå justisministeren rydde opp i reglene.

– Når det er justisministerens oppfatning at reglene er så uklare at han ikke forstår eller klarer å følge dem selv, hva har han tenkt å gjøre for å klargjøre reglene omkring au pairer og innflytting hos vertsfamilie – og samtidig sikre au pairer mot utnytting? skriver Tajik i et skriftlig spørsmål fredag.

Ap ønsker å legge ned hele au pair-ordningen fordi den er for lett å utnytte, men så langt har ikke Solberg-regjeringen ønsket å gjøre det, fremholder hun.

Lang ventetid

UDI-direktør Forfang opplyser at det er et generelt problem med ventetid for å få time hos politiet i utlendingssaker, og mener det er behov for å gå gjennom reglene og de praktiske ordningene.

Kallmyr sa til NRK fredag at han ble overrasket over at au pairen måtte vente to måneder på å få time hos politiet for å levere søknaden.

(©NTB)