Nedleggelsene har vært på trappene lenge, men er blitt utsatt for å unngå at beboerne flyttes midt i et skoleår, opplyser Utlendingsdirektoratet (UDI).

Til sammen er det 445 plasser for mindreårige på de elleve mottakene.

– Så langt det lar seg gjøre, prøver vi å unngå å flytte barn og unge midt i et skoleår. Når vi nå sier opp avtalen med elleve mottak, vil flyttingen kunne skje i løpet av sommerferien, sier fungerende avdelingsdirektør Borghild Fløtre i UDI.

Tre av mottakene som legges ned, ligger i Nordland, to i Troms, to i Vest-Agder, mens Buskerud, Sør-Trøndelag, Hordaland og Aust-Agder alle har ett mottak som blir borte.

I tillegg blir avtalene med seks ordinære mottak med 1.030 plasser, sagt opp. Disse ligger i Møre og Romsdal, Troms, Vest-Agder, Telemark, Rogaland og Hordaland.

Nesten ti år siden sist

Det siste året har antallet beboere på asylmottakene her i landet falt fra 26.400 til 10.100 nå i midten av april. Det er nesten ti år siden det var så få asylsøkere på mottak her i landet.

– Sist gang det var færre enn 10.000 beboere var sommeren 2008. Ved utgangen av juni det året bodde det 9.300 personer på asylmottakene i Norge, sier seniorrådgiver Therese Bergwitz-Larsen i UDI til NTB.

Årsaken er at det stadig kommer færre asylsøkere til Norge, og flere av beboerne er enten blitt bosatt i en kommune, eller de må reise ut av Norge.

På det meste vinteren 2015/2016 hadde UDI tilgjengelig rundt 39.000 plasser på asylmottak landet over. Når denne runden med nedleggelser er gjennomført, vil UDI ha 10.700 plasser. I tillegg kommer ankomstsenteret i Østfold med 1000 plasser.

LES OGSÅ: UDI betaler fem millioner i døgnet for tomme mottak

Kan bli færre enn 7.000 asylsøkere

Fra nyttår til midten av april er det kommet omkring 1.500 asylsøkere til Norge. UDIs gjeldende prognose er at det vil komme 7.000 asylsøkere i år, noe som i tilfelle vil være dobbelt så mange som i fjor. Månedlig kommer det vel 200 til Norge på egen hånd.

De andre som er kommet i år er hentet på asylmottak i Italia og Hellas. Norge deltar frivillig i EUs program for relokalisering av asylsøkere og skal til sammen ta imot 1.500 asylsøkere fra disse to landene. Til nå er vel 1.000 av disse kommet til Norge.

UDI tar høyde for at prognosen er for høy og varsler at de vil justere ned mottakskapasiteten om det er nødvendig.

UDI følger et økonomisk krav om at minimum 85 prosent av plassene i mottakene på landsbasis skal være i bruk. Dette er fjerde gang UDI legger ned mottak så langt i år. I mars fikk fem mottak varsel om nedleggelse.