Den forrige prognosen fra september i fjor anslo mellom 2.000 og 12.000 asylsøkere til Norge i 2018.

Anslagene utarbeides for å kunne planlegge kapasitet fremover og anslå budsjettbehov i utlendingsforvaltningen, og tallene gjennomgås fire ganger årlig.

Usannsynlig med nedgang

I 2019 anser UDI det om mest sannsynlig at mulighetsrommet vil være mellom 2.000 og 7.000 asylsøkere, med et planleggingstall på 3.000, men dette er svært usikkert.

UDI mener det er usannsynlig med nedgang i antall asylsøkere i 2018 og 2019, da antallet asylsøkere allerede ligger på et historisk lavt nivå.

I 2017 søkte 3.546 personer om beskyttelse i Norge. Av disse var 1.252 overført til Norge gjennom EUs relokaliseringsordning og 2.294 var ordinære asylsøkere.

200 får søke på nytt

Stortinget bestemte i fjor høst at en del enslige mindreårige asylsøkere skal få saken vurdert på nytt. UDI antar at om lag 200 personer får lov til å søke.

De fleste som omfattes av denne ordningen er fra Afghanistan. Justis- og beredskapsdepartementet har nå åpnet for at de kan søke asyl på nytt mellom 1. februar og 2. mai.

Ifølge Utlendingsdirektoratet (UDI) gjelder dette kun dem som fikk vedtaket mellom 1. oktober 2016 og 1. februar 2018. I tillegg må de ha fått en tidsbegrenset oppholdstillatelse fram til man fyller 18 år og blitt henvist til internflukt i hjemlandet.

Søkere som ikke oppfyller vilkårene vil få søknaden avvist, opplyser UDI. For denne gruppen er det mulig å søke fra utlandet, noe som ellers ikke er mulig.