Det viser den oppjusterte prognosen som ble publisert på UDIs nettsider tirsdag.

Tidligere planla UDI for 30.000 ukrainske flyktninger i 2023. Nå planlegger de for 40.000 flyktninger.

I alt omtaler UDI tre ulike scenarioer – lavt, mellom- og høyt scenario. I et lavt scenario ventes det mellom 10.000 og 20.000 ukrainske flyktninger, i mellomscenarioet mellom 30.000 og 50.000, og i et høyt scenario mellom 80.000 og 120.000 ukrainske flyktninger.