Ulovlige operasjoner innbringende

Økonomiske motiver kan være bakgrunnen for at overlegen ved Hammerfest sykehus eksperimenterte på 99 ryggpasienter.

I november 2002 inngikk legen en avtale med sykehuset om å utføre sine eksperimentelle ryggoperasjoner på fritiden sin.

Legen skulle kompenseres med 3000 kroner per behandling, mens foretaket ble tilskrevet 11.000 kroner fra Rikstrygdeverket for hvert inngrep.

Pålagt stans

Ettersom behandlingsmåten var en type eksperimentell kirurgi, fikk legen raskt pålegg om å avbryte prosjektet og få behandlingen godkjent av Regional komité for medisinsk forskningsetikk.

- Legen har eksperimentert på pasientene, det vi kaller utprøvende behandling, og det må skje i helt andre rammer enn det som er gjort her, konkluderte fylkeslege Eystein Straume overfor Finnmark Dagblad.

Ryggoperasjonene ble imidlertid aldri stoppet. I tilsynsrapporten om behandlingsprosjektet stilles det spørsmål ved om legen gikk aktivt ut for å rekruttere pasienter.

71 til operert

Frem til Helsetilsynet i Finnmark nylig avla Hammerfest sykehus et besøk, hadde 71 pasienter gått gjennom den utprøvende ryggbehandlingen.

Før selve prosjektet kom i gang, var 28 pasienter operert på samme måte av den omstridte legen.

Etter stoppordren opererte kirurgen inn hele 174.000 kroner som bi-inntekt mens det tvilsomme prosjektet skrapte sammen over en million kroner til helseforetaket.

Lovbrudd

Helseforetaket som eier sykehuset, Helse Finnmark, står nå i fare for å måtte betale 780.000 kroner tilbake til Rikstrygdeverket.

Tilsynsrapporten, som konkluderer med at flere lovbestemmelser er brutt, er oversendt Statens Helsetilsyn.

Dersom Helsetilsynet kommer til samme konklusjon, må helseforetaket og legen finne seg i å betale tilbake store summer. Legens videre fremtid som kirurg er også usikker.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.