Tidligere i uka ga Oslo tingrett flere organisasjoner medhold i begjæringen om en midlertidig forføyning, noe som innebærer at den planlagte fellingen av 21 ulver i tre revirer ikke kan gjennomføres.

Bakgrunnen for ønsket er at organisasjonene mener det er en stor fare for at vedtaket om felling i en annen sak blir kjent ugyldig. De viser til at Borgarting lagmannsrett kom til den konklusjonen for et lignende vedtak og at saken skal opp for Høyesterett.

Den er berammet til 25. til 27. april, opplyser informasjonssjef Ida Dahl Nilssen i Høyesterett til NTB.

Klima- og miljødepartementet har bedt om et snarlig rettsmøte med muntlige forhandlinger, som departementet håper vil føre til at retten gjør om den midlertidige forføyningen innen utløpet av fellingsperioden, som i utgangspunktet er fra 1. til 15. januar.

Foreløpig er det ikke klart når dette rettsmøtet blir, opplyser kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver Markus Iestra i Oslo tingrett til NTB.

(©NTB)